Tutasın cihânı Sikender gibi


Esa
15.6.2017
Tutasın cihânı Sikender gibi
2. Şevket ile dünyâ dola hünkârım
3. Kapına Ferîdun bir çâker gibi
4. Her ne emredersen n'ola hünkârım
II
1. Cihânda lutfunla anıldı adım
2. Senin ihsânınla dâ'imâ şâdım
3. Kapında kullukdur ancak murâdım
4. Almam bu cihânı pula hünkârım
III
1. Râm edüp dünyâyı emrine Hudâ
2. Hem-vâre süresin zevk ile safâ
3. Hor u hakîr olup düşmen dâ'imâ
4. İzz ü şânın efzûn ola hünkârım
 
30 Bu şiir, sadece T nüshasında vardır.
252
IV
1. Dâimâ devletin ber-karâr olup
2. Her zamân müsâ‘id rûzgâr olup
3. Gülşenin hemîşe nev-bahâr olup
4. Türlü türlü ziynet bula hünkârım
V
1. Ber-karâr olasın izz ü devletle
2. Nedîmâ kulundur istikâmetle
3. Efendisin dâimâ sıdk-ı niyyetle
4. Medh eylemek düşer kula hünkârım
 
MACİT, Muhsin, Nedîm Divanı, Akçağ Yayınları, Ankara 1997.
 
https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10635,nedim-divanipdf.pdf?0
 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış