Umulmaz mı o tıfl-ı şûhdan şeftâlûler virmek


Esa
16.7.2017
 
 
Mefâ`îlün mefâ`îlün mefâ`îlün mefa`îlün
 
 1 Umulmaz mı o tıfl-ı şûhdan şeftâlûler virmek
 Cihânda şimdi mi oldı nihâl-i tâze ber virmek
 2 Hayât-ı tâze virmek denlü vardur mürde-i aşka
 Cevânı lutf ile yâd itdiginden bir haber virmek
 3 Çekilmiş meclis-i aşka gelür diyü dil-i zârı
 Aceb mi lutf-ı tab`-ı Kays'dan yârâna yer virmek
 4 Leb-i şîrînüni sun agzuma cânâ sözüm dinle
 Olur tûtîye güftâr itmege bâ`is şeker virmek
 5 Hümâ-yı `aşk besdür âşiyân-sâz-ı ser-i Yahyâ
 Ne lâzım kendüsine Kays-âsâ derd-i ser virmek
 
 
Hasan KAVRUK , ŞEYHÜLİSLAM YAHYÂ DÎVÂNI,  T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3147
 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış