Yâd-ı lebüñ ki câna virür bir dem-i tarab


Esa
5.10.2017
 
Mef`ûlü Fâ`ilâtü Mefâ`îlü Fâ`ilün
 
1 Yâd-ı lebüñ ki câna virür bir dem-i tarab
Virmez o neşveyi mey-i câm-ı Cem-i tarab
2 Bâg-ı `ademde itmek içün `ayş-ı câvidân
La`li gamın idindi göñül hem-dem-i tarab
3 Sun destüme o sübha-i mercânı sâkiyâ
Şâd ola tâ ki rûh-ı revân-ı Cem-i tarab
4 Bir nîm-nâz-ı lutf-ı tebessümle ol perî
Gâret-ger-i dil oldı idüp mahrem-i tarab
5 Bîdâr olınca çeşm-i nigeh-mesti hâbdan
Olur küşâde mey-gede-i `âlem-i tarab
6 Dil la`l-i hande-bahşına olınca âşinâ
 Hercâyî oldı hâtıra gelmez gam-ı tarab
7 Ol Kays-ı `ışk-ı Leylî-i hüsnem ki Nâmî-veş
 Gelmez kenâr-ı sohbetüme mâtem-i tarab
 
 
Yard. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE  AHMET NÂMÎ  DÎVÂNI VE İNCELEMESİ, T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3194 KÜLTÜR ESERLERİ
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış