Yârsuz peygûle-i hecr oldı çün mesken bana


Esa
16.4.2016
 
GAZEL 

[fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün]

1 Yârsuz peygûle-i hecr oldı çün mesken bana
Ey hayâl-i dost eglence yetersin sen bana

2 Bezm-i gülşende şarâb-ı lâle-gûn nûş itmege
Lâciverdî kâsedür her gonca-i sûsen bana

3 İster isen hâl-i Cemden ger haber nûş eyle câm
Açdı bu râzı seher-geh gonca-i gülşen bana

4 Bâd-ı gamdan tende söyinmezse nola şem’-i cân
Al fânûs örtüsidür kanlu pîrâhen bana

5 Dikmek içün tîg-i gamzen çâkini hurşîdle
Rişte-i zerrîn ile ‘Îsî virür sûzen bana

6 Ân-ı hüsnün seyr idüp gitdi karâr-ı ‘akl u hûş
Düşmen itmez dostlar anı ki itdüm ben bana

7 Bu hasen tarzun kemâl ile hayâlatın görüp
Rahmiyâ tahsîn idüp Hüsrev ide ahsen bana
 
 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış