Yüz sürdügümü görmedi ol pâya münâsib


Esa
4.04.2016
 
 
 
 
Gazel
 
[19]
 [mef’ûlü / mefâ’îlü / mefâ’îlü / fe’ûlün]
 
 1 Yüz sürdügümü görmedi ol pâya münâsib
 Üftâde-dile olmadı bu pâye münâsib
 
 2 Kim biçdi ise bu çemenî sebz-kabâyı
 Boyuncadır ol kâmet-i bâlâya münâsib
 
   3 Gördükde dedim perçemini tarf-ı ruhunda
 Semmûr-ı siyeh-kâkülü dîbâya münâsib
 
 4 Alsın dil-i sad-çâki gehî destine cânân
 Bir şânedir ol zülf-i semensâya münâsib
 
 5 ‘Uşşâk zihâmından o şeh seyre çıkınca
 Bir yer bulamam ben de temâşâya münâsib
 
 6 Vasf etmege bir mısra’-ı berceste bulunmaz
 Ol kâmet-i mevzûn-ı dil-ârâya münâsib
 
 7 Râ kaşları medhinde olan nazmımı Vehbî
 Gördü kalemim yazmaga buraya münâsib
 
 
 
Yrd. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE, SÜNBÜL-ZÂDE VEHBÎ DÎVÂNI, Kahramanmaraş 2012
 
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış