Yüzüñüñ nakşında yazmış nakş-ı bendi kâf u nûn


Esa
22.6.2017
Yüzüñüñ nakşında yazmış nakş-ı bendi kâf u nûn (516/1)
İnne fî hâzâ’l-âyâtin li-kavmin yu’minûn
Yüz dutup cânlar kaşuñ mihrabına Kabe-sıfat (516/2)
Secde kıldılar diyüp “innâ le-nahnü’l-âbidûn”
Yüzüñe kim ay u kim güneş didi rûşen bu kim (516/3)
Kamu andan nûr alur”le-kinnehüm lâ yalemûn”
Ger güzer kılur-ısañ büt-hâneye sini görüp (516/4)
Diyeler bütler “taâla’llâhü ammâ yüşrikûn”
Kaldılar âşıklaruñ dîœâruña hayrân u mest (516/5)
Hoş temâşâ ide “fî cennâti Adnin hâlidûn”
Serv boyuña benefşe saçuña öykündügi-çün (516/6)
Pây-mâçân özre durdılar “vehüm yestagfirûn”
513
Kan içüp cân almg-ısa kasdı hûnî gözüñüñ (516/7)
Yoluña biñ cân fidî “innâ ileyhi râci’ûn”
Zülfünün sevdâsına düşen göñüller hâlini (516/8)
Gör nicesidür perîşan “fi selâsil yeshabûn”
Ahmedî vasfın lebüñüñ nâzük ü şîrîn ider (516/9)
İnne fî zâlike’l-âyâtin li-kavmin yesmaûn
 
Dr. Yaşar AKDOĞAN, Ahmedî DÎVÂN https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10591,
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış