Zülf-i siyâh kaydına düşmek cünûn imiş


Esa
4.07.2016
 
Zülf-i siyâh kaydına düşmek cünûn imiş
Hâl-i ruhu derûnlara dâğ-ı  derûn imiş
 
Zann eyledim ki perçemi mestûrdur anın
Her târı başka başka meger ser birûn imiş
 
Ferhâd-ı kûhsâr-ı cefâ olma bîhûde
Şîrîn-zebânın ahdlari bî-sütûn imiş
 
İmân za’fı varken o bütde ne fâide
Ser-pençe-i nigâhına Rüstem zebûn imiş
 
Eglencedir murâdı hep ol çeşm-i sâhirin
 Efsâne-i mahabbeti ayn-ı  füsûn imiş
 
Feyz-i nazardan olmuş idi rûyu nev-bahâr
 Ol bâga âb u reng veren eşk-i hûn imiş
 
Gâlib tevakku’ etme vefâsın bu gülşenin
 Nakş-ı hayâl sûret-i hestî-nümûn imiş
 
Feyz-i nigâh-ı hazret-i Sâkıb’dan iste hâl
Sırrı anın muhît-i zuhûr u bütûn imiş
 
https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10654,metinpdf.pdf?0
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış