Zülfüñ hevâsı bigi nesîm-i sabâ degül (


Esa
20.6.2017
 
Zülfüñ hevâsı bigi nesîm-i sabâ degül (389/1)
Kimdür ki bu hevesde esîr-i hevâ degül
Gamzeñ haœengi cânlara ger kasd ide ne gam (389/2)
Cân var mı ki_ol nişâne-i tîr- kaza degül
Şîrîndür ü azîz visâlüñ bigi bu ömr (389/3)
Lîkîn yüzüñ safâsı bigi cân-fezâ degül
Kan derleyüp kızardı yüzüñ hacletinde gül (389/4)
Hak tâze itsün ol yüzi kim bî-hayâ degül
Gösder kamer yüzüñ-ile zülfüñ selâsilin (389/5)
Aña ki dir ki devr-i teselsül revâ degül
448
Nergis bigi_oldı bî-basar ay u gün-ile hem (389/6)
Ol göz ki ayaguñ tozı_aña tûtiya degül
Cân virmegi saña dil ü cân-ıla dilerem (389/7)
Cân mıdur ol ki yâr yolına fidâ degül
N’olur cihân ki yoluña virem hezâr cân (389/8)
Bir zerre tozına ayaguñuñ bahâ degül
Rûşen yüzüñ safâsına ki_oldur çirâg-ı rûh (389/9)
Şöyle ki şem yanmayan ehl-i safâ degül
Gerçi cemâlüñi göremez yaşlu gözlerüm (389/10)
Yüzüñ hayâli başlu göñülden cüœâ degül
Gözüñ ne işve itdi ki_adı Ahmedî bigi (389/11)
İrdi Hıtâya gerçi ki ehl-i Hıtâ degül
 
 
https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10591,ahmedidivaniyasarakdoganpdf.pdf?0

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış