Mehmet Esad Andelip Hayatı Eserleri
 

 

Mehmet Esad Andelip  (İstanbul 1873-Malatya 1902): Şair, Yazar

 İstanbul'da doğdu. Asıl adı Mehmed Fâik Es'ad'dır. Edirne Kadısı Paşmakçızâde Zühtü Molla'nın oğludur. Kadı olan babasının çevresi sayesinde özel öğretmenlerden dersler alarak öğrenim gördü. İyi düzeyde  Farsça ve Arapça öğrendi.  Daha sonra Gazetecilik yapmaya başladı.  Hazine-i Fünûn, Mekteb ve İrtika dergilerinde başyazar olarak çalıştı.  Divan Edebiyatı geleneğine bağlı kalarak eski tarzda şiirler yazdı.[1] İyi düzeyde bildiği Arapça ve Farsçadan çeviriler yaptı.

Şiir ve yazılarında ilk önceleri  'Faik', daha  sonra ise  'Andelib' mahlâsını kullandı. Edipler çevresinde  daha  ziyade  Andelip  mahlâsıyla tanındı. Açık sözlü lafını esirgemeyen zaman  uçarı bir kişiliği vardı.

Sultan Abdülhamid aleyhinde yazıları ve konuşmaları, hükümete ve padişaha yazdığı hicivleri ile  İstibdat idaresine karşı görüşleri ve  faaliyetleri  nedeniyle  takibat altına alındı. Babıâli’de Meserret Apartmanı'nın karşısındaki, bakımsız bir odada  bohem hayatı yaşıyor, devrin ünlü edipleri ile sohbet etmekten hoşlanan  bir mizacı vardı. [2] İçkiye  ve hicve düşkünlüğü ile bilinen Mehmet Esad Andelip, meyhane alışkanlığı düzensiz hayatı, şarhoşlukları, dahası da sarayın hafiyelerine ettiği küfürler ve diğer faaliyetleri  nedeni ile İstibdat İdaresi tarafından zararlı görülerek Malatya'ya tahrirat müdürü olarak sürgüne gönderildi.[3] Malatya'da  sürgünde iken öldü 1902 .

Eski edebiyata taraftar olmakla beraber  yeniliklere de açık bir yanı vardı. Tanzimat II. Kuşağı sanatçıları arasında  kabul edilmemekle beraber ara nesil  ediplerinden birisi olarak kabul edildi.

Eserleri: Sabah-ı Hayatım (İlkokul çocukları için yazdığı manzum ve mensur eserleri ile Arapça ve Farsçadan tercüme ettiği şiirler, 1890), Gül Demetleri (1891), Bir Demet Çiçek (1896), Arapların Hikâyât-ı Şâirânesi (1894).

 

KAYNAKÇA

  • [1] Dr Aslan Tekin Edebiyatımızda iismler, Elips Yayınları, Ank., 2005, shf 57
  • [2] Ergun Hiçyılmaz, Eski İstanbul Meyhaneleri ve Alemleri, Pera Orient Basımevi, İstanbul,
  • [3] Büyük Larousse, Gelişim Yayınları 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış