Ali Sami Boyar Hayatı ve Resim Sanatı
Ali Sami Boyar
( d. İstanbul 1880 ö. 1967  iSTANBUL) 15 Şubat 1880’de, İstanbul’da doğdu.

Kafkasya’dan gelen Misk Yağcılar ailesine mensuptur. Resme ilgi duyması küçük yaşlarda başladı. Binbaşı Cemal Bey’in ortaokulda resim öğrencisi oldu. Çocukluğundan itibaren giderek artan resim tutkusu nedeniyle Sanayi-i Nefise Mektebi'ne girdi. Birincilikle mezun olduğu okuldan sonra Deniz Okulu'nda resim öğretmenliğine başladı. Bahriye mektebi’ne 1892 yılında girdiğinde resim öğretmeni olan Kaymakam Ahmet Şekür Bey’den yağlı boya ve sulu boya tekniklerini öğrenen Boyar, 1901 yılında Bahriye Mektebi İnşaiye sınıfından Mülazım (Teğmen) rütbesiyle mezun oldu ve Bahriye İnşaiye Resimhanesi’nde görevlendirildi. Beş yıl boyunca görevine bağlılığı ve verimli çalışmalarıyla üstleri tarafından takdir edildi. Fatih Kovacılardaki Rehber-i Tahsil adlı okulda bir yıl resim öğretmenliği yaptı. 1906’da, Rehber-i Tahsil Okulu’nda yaptığı resim öğretmenliğinden sonra, dönemin Bahriye Nazırı Bozcaadalı Hasan Hüsnü Paşa’nın özel izni ile şimdiki adıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi olan dönemin Sanayi-i Nefise Mektebi’ne kayıt yaptırdı. . Okulu birincilikle bitiren sanatçı, 1910’da Paris’e gönderildi. ( tr.wikipedia.org/wiki/Ali_Sami_Boyar)

O dönemde Paris’te bulunan Çallı Kuşağı Ressamları ile Güzel Sanatlar Akademisi’nde Cormon'un atölyesinde çalıştı. Paris'teyken, İstanbul'daki eski eserler müzesi için ünlü Fransız sanatkârlarının tablolarından kopyalar yaptı. Paris’te olduğu dönemde özel bir uzmanlık dalı olan mum heykel ve mulaj sanatını öğrendiğinden bu sanatı Müzede uygulama fırsatı buldu. Müze kataloğunu hazırladı. Birinci Dünya Savaşı’nda, Harbiye Nazırı Enver Paşa’nın emriyle Şişlide açılan resim atölyesinde aynı dönem arkadaşları Sami Yetik, Hikmet Ona, İbrahim Çallı, Namık İsmail, Ali Cemal ve Hüseyin Avni Lifij  ile beraber çalışarak askeri kompozisyonlar hamasi tablolar yapıp tarihi konularda eserler verdi.( Şahamettin Kuzucular, Çallı Kuşağı Ressamları TablolarI, edebiyadvesanatakademisi.com/

Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasıyla 1914 yılında yurda dönünce Yüzbaşı rütbesiyle ordudan ayrıldı. İnas Sanayi-i Nefise Mektebi’ni kurarak; kız ve erkek bölümlerinin müdürlüğü görevlerinde bulundu. Eski eserler konusundaki uzmanlığı nedeniyle de şimdiki adı Deniz Müzesi olan Bahriye Müzesi’nin de müdürlüğü kendisine tevdi edildi. 1917 yılında, Alman Müze Müdür Herr Witmer ile birlikte Bahriye Müzesi hakkında bir rapor hazırlayarak Bahriye Nazırı Cemal Paşa’ya sunmuştu. Fakat raporda projesi hazırlanan müze binasının yapımını savaş yıllarında olmaları nedeniyle inşa edilememiştir.

 

1921- 1922 yıllarında, Sanayi-i Nefise Mektebi( Güzel Sanatlar Akademisi)’nde Müdürlük yaptıktan sonra, Evkaf Müzesi Müdürlüğü’ne geçti. Müzedeki görev esnasında tarihi Türk gemilerinin tam model ve yarım model olarak yapılmaları için bir gemi model atölyesini kurdu. Bu yıllar arasında Viyana ve Berlin’de bazı eserleri sergilendi.

 

1922 yılında Halide Edip Adıvar’ın kız kardeşi Belkıs Hanım’la evlenen sanatçı, 1925 yılında açılan yarışmada birinci olduğu cumhuriyetin ilk pulları ve 1926’da ise ilk paraları kullanılmaya başlandı. 5 Aralık 1927 yılında piyasaya çıkan Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kâğıt parası olan 1 TL’nin üzerindeki resmin de sahibi olma başarısını göstermiştir. İki defa Londra’ya gitmiş olan Ali Sami boyar Londra'ya ikinci gidişinde orada sergi de açtı.1926. 1930’da da Paris’te bir sergi açtı. 1931’de, iki eseri Paris salon sergisine kabul edildi.

Atatürk’ün emri ile kurulan Ayasofya Müze Müdürlüğü’nde çok yönlü çalışmalar yaptı. Yabancı uzmanlar tarafından Ayasofya’nın Mozaikleri temizlendi, pek çok tamir ve yenileme işleri yapıldı. Yabancı uzmanlarca MozaiKleri temizlenen müzede Mabedin Vaftiz Teknesi’nin bulunması dünyada geniş yankı buldu. 1944 yılında, yaş haddinden dolayı bu görevinden emekliye ayrıldı. 1944 yılında emekli olan sanatçı Türkçe ve İngilizce “Ayasofya” adlı bir de kitap yazdı. Bu kitabını kendi yaptığı Ayasofya’nın resimleriyle süsledi.( Ahmet Akyol, Ali Sami BOYAR..ahmetakyol.net/index.php)

Emeklilikten sonra kendini resme vererek serbest çalışan Boyar, Türkiye’de “Yedirme Kazı Resim Gravür ” çeşidinin ilk yapımcısıdır. Suluboya eserlerinin büyüklüğü ile tanınmış eserlerine duygu ve düşüncelerini kendine özgü bir sanat karakteri ile yaratmıştır. Gerçekçi bir resim sanatçısı olan Ali Sami Boyar, suluboya, karakalem, pastel, tarama, yağlı boya teknikleriyle yapılmış pek çok eser vermiştir.  Eserlerinin büyük bir kısmı tarihi belgesel değer taşıyan Ali Samami Boyar’ın Portre, peyzaj ve natürmort başta olmak üzere hemen her türde resim yaptığı bilinmektedir.

Askeri Müze, İST. RESİM VE HEYKEL MÜZESİ , Deniz Müzesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü gibi Müzelerin yanı sıra yurt içinde ve yurt dışında özel resim koleksiyonlarında eserleri bulunmaktadır. Ali Sami Boyar’ın İST. RESİM VE HEYKEL MÜZESİ’nden başka birçok yabancı müzelere de eserleri girmiştir.
ALİ SAMİ BOYAR'IN RESİM SANATI VE RESİM ANLAYIŞI


Çallı Kuşağının önemli isimlerinden biri olan Ali Sami Bey kendi görüşüne uygun olarak doğaya tamamen bağlıdır. Gerek renk gerek se çizgi bakımından doğada gördüğünün yeterli olduğu kadar aslına yakın şekilde canlandırmak istemiştir. İstanbul'un zengin abidelerinden camiler ve çeşmeleri konu alan tabloları ile ün yapmış bir sanatkârdır. Türkiyede ilk eau-forte (yedirme kazı resim-gravür çeşidi) çalışmalarını yapan, Ali Sami Bey’dir. Ali Sami Bey suluboya eserlerinin büyüklüğü ile de rekor yapmış bir ressamdır. Eserlerine kendi görüş ve duygularını ustaca ve mükemmel bir tarzda katarak kendine has bir sanat karakteri yaratmış Realist bir ressamdır. Suluboya, karakalem, pastel, tarama, yağlı boya teknikleriyle yapılmış per çok eser vermiştir. Eserlerinin büyük bir kısmı tarihi ve dokümanter değer taşımaktadır.

Ayasofya Camisi’ne ait resminde Ayasofya'yı tüm mimari görkemiyle betimlemeye çalışmıştır. Kurgusu açısından Şevket Dağ’ın yaklaşımını da anımsatan bu iç-mekân etüdünde, cami-içi görüntü geleneğinde karşımıza çıkan, mekânın dinsel atmosferini yansıtmaya yönelik özel vurgular söz konusudur. Ayasofya’nın en büyük kubbe tasarımına sahip yapılardan biri olması, dolayısıyla iç-mekânın büyük/geniş dolaşım alanı sanatçıyı sütunlar ve kemerler arası bir görüntü algılamasına götürmüştür. Buradaki amaç, yatay eksende belirginleşen hareketle düşey hatta genişleyen resmi dengelemektir. Sanatçının özellikle iç-mekanı kuşatan ışığı betimlemesi, ışığın dolaşımını ve değişimini takip ederek derinlik izlenimini boyutlandırması oldukça ilgi çekicidir.

 Portre, peyzaj ve natürmort başta olmak üzere hemen her türde resim yapmıştır. Portre türünde usta bir portrist olduğu eserlerinde bilhassa görülmektedir. Askeri müze, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, Deniz Müzesi, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü gibi müzeler yanında yurt içinde ve yurt dışında özel müessese ve şahıslarda onun resim koleksiyonlarına rastlamak mümkündür. ( Ahmet Akyol, Ali Sami BOYAR ahmetakyol.net/index.php )

Diğer Çallı Kuşağı Ressamlarından pek çoğunun kurtuluş savaşından sahneler işleme eğilimine Ali Sami Boyar'da kapılmıştır. Savaş yıllarında yaşamış olmaları nedeniyle Çalı kuşağı ressamlarının başlıca temalarından birisi de Kurtuluş savaşı teması olmuştur. Ali Sami Boyar da savaş konusunu bazı resimlerinde işlemiştir. Kurtuluş Savaşı temalı resimleri , "Askerbaşı", "İtfaiye Eri", "Güvertede" ve "Borazancı" gibi resimlerinde işlemiştir. Onun resimleri askerlerin dikkatini, yardımlaşmayı, heyecanı, düzeni yansıtmaktadır. Örneğin; "Borazancı", savaşta görevli bir askerdir. Gücü ve kararlılığı temsil eder. Sanatçının sağlam deseni, bu anlatımı daha da güçlendirmiştir. ( Doç. Dr. Ümran BULUT , TÜRK RESMİNDE KURTULUŞ SAVAŞI TEMASI,mimoza.marmara.edu.tr)

 

“Borazancı” ve “Turgut Reis” isimli yağlıboya tabloları Askeri Müze koleksiyonu arasındadır.

Sergileri

 • 1926 Resim Sergisi Londra
 • 1930 Resim Sergisi Paris
 • 1931 Paris Karma Salon Sergisi (iki eserle)

Eserlerinden Bazıları


 • Boru Eri,
 • İtfaiye Eri,
 • Güvertede,
 • Bir Erin Başı,
 • İnönü Portresi,
 • İstanbul’dan Limana Bakış,
 • Eski İstanbul,
 • Ayasofya Küpleri,
 • Şirket Vapuru,
 • Edirne’de Sokak,
 • Antalya Fener Burnu,
 • Fatih Burcu,
 • Ayasofya,
 • Üçüncü Selim Türbesi,
 • Boğazın Altın Işıkları,
 • Kürkçü Kapısı,
 • Kariye Camii,
 • Eski Türkler,
 • Edirne Civarı,
 • Köy Çeşmesi. ( https://tr.wikipedia.org/wiki/Ali_Sami_Boyar) 

KAYNAKÇA


 • Şahamettin Kuzucular, Çallı Kuşağı, Ressamları, Tabloları,edebiyadvesanatakademisi.com/sanat/
 • https://tr.wikipedia.org/wiki/Ali_Sami_Boyar)
 • Ahmet Akyol, Ali Sami BOYAR..ahmetakyol.net/index.php
 • Doç. Dr. Ümran BULUT, TÜRK RESMİNDE KURTULUŞ SAVAŞI TEMASI,mimoza.marmara.edu.tr)Turgut Reis, Ali Sami Boyar


Ali Sami Boyar


Ali Sami Boyar, Yere Batan Sarayı


Ali Sami Boyar,DİĞER RESSAMLAR İLGİLİ  LİNKLER

 • Namık İsmail, Sanatı ve Tabloları  
 • Hikmet Onat, Hayatı, Resim Sanatı ve Taploları
 • Nazmi Ziya Güran, Hayatı, Sanatı ve Tabloları
 • Hüseyin Avni Lifij, Hayatı, Sanatı ve Tabloları
 • Feyhaman Duran; Hayatı, Sanatı ve Tabloları  
 • Ferik İbrahim Paşa ve Taploları
 • Halil Paşa'nın Hayatı, Resim Sanatı ve Taploları
 • Primitif Ressamlarımız ve Özellikleri  
 • Şevket Dağ, Hayatı Sanatı Taploları  
 • Ressam Osman Nuri Paşa
 • Hüseyin Zekâi Paşa, Resim Anlayışı ve Taploları  
 • Hoca Ali Rıza ve Tabloları  
 • Süleyman Seyyit, Hayatı ve Resim Sanatı
 • Şeker Ahmet Paşa, Hayatı ve Resim Anlayışı  
 • İbrahim Çallı, Hayatı ve Resim Sanat
 • Ali Sami Boyar, Hayatı ve Resim Sanatı
 • Namık İsmail, Sanatı ve Tabloları
 • Hikmet Onat, Hayatı, Resim Sanatı ve Taploları  
 • Nazmi Ziya Güran, Hayatı, Sanatı ve Tabloları
 • Hüseyin Avni Lifij, Hayatı, Sanatı ve Tabloları
 • Feyhaman Duran; Hayatı, Sanatı ve Tabloları
 • Ferik İbrahim Paşa ve Taploları
 • Halil Paşa'nın Hayatı, Resim Sanatı ve Taploları
 • Primitif Ressamlarımız ve Özellikleri
 • Şevket Dağ, Hayatı Sanatı Taploları
 • Ressam Osman Nuri Paşa  
 • Hüseyin Zekâi Paşa, Resim Anlayışı ve Taploları
 • Hoca Ali Rıza ve Tabloları
 • Süleyman Seyyit, Hayatı ve Resim Sanatı  
 • Şeker Ahmet Paşa, Hayatı ve Resim Anlayışı
 • İbrahim Çallı, Hayatı ve Resim Sanat

Not: Geleneksel ve Güzel Sanatlarla ilgili, Tez, yazı, İnceleme, Resim,Tablo, kaligrafi, ebru, Fotoğraf, minyatür, hat, sedef, el işi, oya, bezeme, Telkari, kazaziye  benzeri çalışma  ve araştırmalarınızı, sitemize üye olarak ,  bize başvurarak ESA'da paylaşarak kültürümüze katkıda bulunabilir, kendinizi ve ürünlerinizi tanıtabilirisiniz.

 BAŞVURU İÇİN : ESA, İLETİŞİM  veya s_kuzucular@hotmail.com
Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış