Ödüllü Şiir Yarışmasına Katıl (YENİ)

Cevat Dereli ve Resim Sanatı

Ekleyen : Şahamettin Kuzucular , 01 Temmuz 2012 Pazar aaa Beğen

Cevat Hamit Dereli Resimleri-s263-023x.jpgCevat Dereli


Cevat Hamit Dereli (d. 1900, Rize - ö. 23 Temmuz 1989, İstanbul), Türk ressam.
1900 yılında  Rize'de dünya gelen Cevat Dereli, N. Ziya Güran’ın yönlendirmesiyle Sanayi-i Nefise Mekteb-i Âlisi’nde öğrenim görmeye başladı. Sanayi-i Nefise Mektebi’nde Hikmet Onat ve İbrahim Çallı’nın öğrencisi oldu. (1) Rüştiye ve İdadi'de okuduğu yıllarda, resim sanatına ilgi duyan ve ressam Nazmi Ziya'nın özendirmesiyle Sanayi-i Nefise Mektebi'ne (Güzel Sanatlar Akademisi) giren Cevat Dereli, resim konusundaki ilk bilgileri, atölye hocası Hikmet Onat'tan aldı.(2)  Bir yıl sonra da İbrahim Çallı' nın yanında çalışmaya başladı. Osmanlı Ressamlar Cemiyeti'nin (Güzel Sanatlar Birliği) grup sergilerine katıldı; cumhuriyetin ilan edildiği sıralarda yakın arkadaşlarıyla Yeni Resim Cemiyeti'ni kurdu. (3) 


Cevat Dereli  bu okulda  başlayan resim öğrenimini 1924 yılında tamamladı. 1923′ te Maarif Vekâletinin açtığı Avrupa sınavını kazanarak Paris’e gitme ve orada burlu olarak öğrenim görme hakkını kazanmıştı.  1924 yılında, Devlet adına   gönderildiği Paris’te Academia Julian, Paul Albert Laurens Atölyesi’nde dört yıl çalışıp ve öğrenim görerek geliştirip pekiştirdi. 
 
1928 yılında yurda dönen Dereli 1929'dan sonra Güzel Sanatlar Akademisi'nde resim öğretmeni olarak görev aldı. Güzel Snatlar Akademisi Nazmi Ziya Güran atölyesinde muallim muavini olarak çalıştı, daha sonra Tıp Fakültesi desinatörlüğüne geçti ve anatomik planlar çizdi. (2) Türkiye'ye dönüşünde, ilk sergilerini Ankara Etnografya Müzesi'nde düzenleyen Müstakil Ressam ve Heykeltraşlar Birliği'ne ve sergilerine katılmaya başladı. 


Müstakil Ressamlar ve Heykeltraşlar Birliği'nin kurucularından olan Cevat Dereli D grubu ressamları arasına katıldı.  Lévy’nin Güzel Sanatlar Akademisi resim bölümü şefliğine atanmasıyla tekrar akademiye döndü. Fransız Leopold Levy'nin Akademi'de giriştiği yenileştirme hareketleri sırasında, göreve çağrılarak Çallı atölyesinde öğretmenlik üstlendi. Çallı'nın 1947'de emekliye ayrılmasından sonra atölye hocalığını tek başına yürüttü.(2) 


1956 yılında Venedik İki-yıldabir Sergisi'ne, Paris, Amsterdam, Moskova, vb. sergilerine katıldı. 1958'de Brüksel'de düzenlenen 50 Yıllık Modern Sanat Sergisi'ne, Türkiye'den Zeki Faik İzer'le birlikte seçilerek girdi. Belçika'daki Sanat ve Çalışma konulu uluslararası sergiye Balıkçı adlı kompozisyonunu verdi. Avrupa'nın sanat merkezlerinde gezdirilen çağdaş Türk sanatı sergilerinde yapıtları yer aldı. Sonradan İstanbul Resim ve Heykel Müzesi arşivine kaldırılan portre desenleriyle Akademi salonlarında ilk kişisel sergisi 1970 yılında düzenlendi. 1976'dan günümüze kadar İstanbul'da çeşitli kişisel sergiler açtı. (4) 


CHP’nin düzenlediği yurt gezilerine de katıldı. Sinop’ta yaptığı resimlerle İzmit’te düzenlenen Müstakil Ressam ve Heykeltraşlar Sergisi’nde birinci ödülünü kazandı. 1977’de Sedat Simavi Görsel Sanatlar Ödülü’nü Zühtü Müridoğlu ile paylaşmış, Atatürk’ün 100. doğum yılı nedeniyle Kültür Bakanlığı’nın 1981’de düzenlediği sergide Atatürk Devlet Armağanı’nı almıştı.(2 ') 


Cevat Dereli’nin bu yıllarda kazandığı iki önemli ödül, peyzajlarının o dönemde de büyük bir beğeni ile izlendiğini kanıtlamaktadır.
http://www.yapi.com.tr/V_Images/haberler/Etkinlik/8534-1.jpg


CEVAT DERELİ'NİN RESİM SANATI

"Cevat Dereli'nin sanat yaşamı, 1930 yıllarına doğru Müstakiller Grubu' aun ortak hareketiyle başlamış, 1950 yıllarında içerik yönünden yöresel bir anlayışa, biçim yönünden lekeci bir duyarlığa bağlı olarak sürekli bir gelişme evresi geçirmiştir. İlk resimleri kübist çizgi ve hacim etkilerini düşündürmekle birlikte, kübizmin katı kuralcılığım yöresel bir bakış ve değerlendirmeyle kırma çabasına yöneliktir. Bu çaba, sonraki resimlerinde daha da belirgin bir görünüş kazanacak olan, özgün ve kişisel kalma amacının somut belirtilerinden biridir. Cevat Dereli, içinde figürlerin hareketli bir ortam yaratacak biçimde yer aldığı bir peyzaj ressamıdır. Bu peyzaj, yaşanan çevrenin canlı izlenim ve anılarını içerir, hazır biçim kalıplarına dayanmaz, renkçiliğin leke değerleriyle yüklüdür. Konak ve kaplıcalar, ekmeğini denizden ve topraktan kazanan iddiasız insanların renkli yaşamları, sokak fotoğrafçıları önünde resim çektiren Karadeniz köylüleri, sandalın küreklerine yapışmış balık avcıları, tablalarına balık istiflerinin dizildiği balık satıcıları, kasaba meydanları, faytonlu kıyı kasabaları, sakin yazlıklar, kıyıya çekilmiş sandallar, ilgi duyduğu ve içten bir anlatımla yoğurduğu konulardır. Figürler, çoğunlukla işlek bir fırça darbesiyle sürülmüş uçuk bir mavi, nefti, gri ya da yeşil bir leke üstünde, eski hat ustalarının kıvrak dokunuşlu çizgileriyle yer alır. Yüzey ve derinlik, satıh ve perspektif, Dereli'nin resimlerinde birbirini tamamlayan, birbiri içine geçmiş değerler olarak yer alır. İyimser ve yumuşak bir görüntüleme tutkusu, kendiliğinden oluşmuş izlenimi veren rahat bir anlatım, eski Karagöz tasvirlerini anımsatan ince bir figürcülük beğenisi, gerçekle efsaneyi bağdaştırmaya çalışan çekici bir resmetme aşkı, renkçilikte anlamını bulan zengin bir gönül coşkunluğu, Dereli'nin sanatı için ilk akla gelebilecek saptamalardır. Yeterince duygulu, çevreye ve insanlara açık, şiirsel değerlerle yüklü olan Dereli'nin resimleri, çağdaş Türk sanatının seçkin ve kişilikli örnekleri arasında yer alır." (2) 
Cevat Dereli’nin yapıtları, kronolojik bir dizi içinde incelendiğinde, onun anılarını, dünya görüşünü ve sanat anlayışının değişim sürecini gözlemlemenin mümkün olduğu görülür. Cevat Dereli’den sanatı hakkında açıklama yapması istendiğinde şu cevabı vermiştir: “Ben konuşmam, resim yaparım. Yapacağım tek açıklama budur.” Bu sözlerle hayata bakışını ifade eden Cevat Dereli, 23 Temmuz 1989 tarihinde hayatını kaybetmiştir. (4) 


İlk resimlerinde empresyonizmin etkileri görülür. Fakat sonraki eserlerinde Türk minyatürlerinden de faydalanarak değişik bir üslûpla resimler yapmaya başlamıştır. Turgut Zaim ve Nurullah Berk gibi Türk resim sanatına özgü ve Türk resim sanatını  geleneksel çizgilerinden esin alan bir resim anlayışı ve stili oluşturmaya gayret etti.  Türkiye içinde ve dışarıda bir çok sergiye katıldı. İstanbul'un doğasını konu alan figüratif anlayıştaki resimleriyle tanınmıştı.

"Cevat Dereli'nin resimlerinde renk lekeleri ve dinamizm önemli bir yer tutar. Çekici renk lekelerinin yarattığı eşsiz armoni ve yaşamın akışını yakalayan ritmik dinamizm, Dereli´nin sanatını özgünleştiren değerlerin temelinde yer alır." (5) Sanatçının bazı eserleri  Brüksel Modern Sanat Müzesi'nde, İstanbul Resim ve heykel müzesinde   ve özel kolleksiyonlarda bulunmaktadır.


 
KAYNAKÇA


 1. www.msxlabs.org/forum/sanat-tr/114203-cevat-dereli-cevat-dereli-kimdir-cevat-dereli-
 2. http://www.webmastersitesi.com/kultur-sanat-edebiyat/154586-cevat-dereli-ressam.htm
 3. http://www.tualimforum.com/turk-ressamlarin-biyografileri-ve-eserleri/22968-cevat-dereli-hayati-eserleri.html
 4. http://www.guzelsanatlar.gov.tr/TR,3205/cevat-dereli.html
 5. http://www.kidap.com.tr/cevat-dereli-cevat-dereli-k11973.kitap
 6. Resim Alıntı: http://www.yapi.com.tr/V_Images/haberler/Etkinlik/8534-1.jpg


İLGİNİZİ ÇEKEN BAŞLIĞI TIKLAYIN
 

 • Heykelci Mehmet Aksoy
 • Heykelci Prof. Hüseyin Gezer Hayatı ve Heykelleri 
 • Hüseyin Anka Özkan Hayatı ve Heykelciliği
 • Yervant Osgan İlk Türk Heykelcisi ve Hocası 
 • İhsan Özsoy İlkTürk Heykel Sanatçısı ve Hocası 
 • Nijad Sirel Hayatı ve Heykelciliği 
 • Günseli Aru ve Heykelciliği
 • Heykelci, Zerrin Bölükbaşı
 • Gürdal Duyar
 • İlk Kadın Heykelcimiz Nermin Farukî
 • Ali Teoman Germaner, Hayatı ve Sanatı
 • Saim Bugay , Hayatı, Sanatı ve Detayları
 • Kuzgun Çetin Acar, Hayatı ve Heykelciliği
 • Heykelci Prof. Dr. Kenan Yontunç
 • Yavuz Görey, Hüseyin Gezer ,Hüseyin Özkan,
 • Hakkı Atamulu, Hayatı ve Heykelleri
 • Şadi Çalık Hayatı ve Heykelciliği 1
 • Kadın Heykeltıraş Sabiha Bengütaş
 • HEYKELCİ PROF. DR. MUSTAFA NUSRET SUMAN
 • Ratip Aşir Acudoğlu
 • İlhan Koman, Hayatı ve Heykelcilik Detayları
 • Zühtü Müridoğlu , Hayatı, Heykel Sanatı
 • Ali Hadi Bara, Hayatı ve Heykeltıraşlık Detayı

Not: Geleneksel ve Güzel Sanatlarla ilgili, Tez, yazı, İnceleme, Resim,Tablo, kaligrafi, Fotoğraf, minyatür, hat ve  benzeri çalışma  ve araştırmalarınızı, sitemize üye olarak ,  bize başvurarak ESA'da paylaşabilir, kendinizi ve ürünlerinizi tanıtabilirisiniz.

 BAŞVURU İÇİN : ESA, İLETİŞİM  veya s_kuzucular@hotmail.com

 1. Resim alıntı http:vizyon21yy.com/documan/Egitim_Ogretim/Onemli_Insanlari/Ressamlar/Turk_Ressamlar/Cevat


http://www.google.com.tr/imgres?q=cevat+dereli+hayatı&hl=tr&s

http://www.google.com.tr/imgres?q=cevat+dereli+hayatı&hl=Alıntı: http://www.google.com.tr/imgres?q=cevat+dereli+hayatı&hl=tr&sa=N&biw

Resim alıntı: http://vizyon21yy.com/documan/Egitim_Ogretim/Onemli_Insanlari/Ressamlar/Turk_Ressamlar/Cevat
Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.

Yapılan Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış...

Yorum Yaz

Yorum yazmak için üye girişi yapınız...