Âşık nâmından usandum gerek âvâre kılsunlar


Esa
6.06.2016
 
 
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün
 
 1 ‘Âşık nâmından usandum gerek âvâre kılsunlar
 Bugün vaslıña el sundum gerek pür yâre kılsunlar
 
 2 Niçe bir hasret-i hicrân dakar dâr zülfüñe gerdân
 Beni lâyık gerek nûra gerekdür nâre kılsunlar
 
 3 Karârım gitdi selb oldı niçe bir eyleyem gayret
 Yirim sensüz gerek hâre gerek gülzâre kılsunlar
 
 4 Niçe bir hasretiñ nârı beni ihrâk ider her dem
 Bugün vaslıñdan ayrılman gerek biñ pâre kılsunlar
 
5 Hayâliñ cânıma kıble gelüp ‘aşkıñ îmâm oldı
 Niyâzın il gerek yâre gerek agyâre kılsunlar
 
 6 Bugün meydân-ı ‘aşkıñda şehîd olmak murâdımdur
 Buyur cellâd gerek mahfî gerek âşkâre kılsunlar
 
 7 Gel olursa eger senden geçer varlık hevâsından
 Sinân Ümmî karâr kılmaz gerek biñ pâre kılsunlar
 
 
Doç. Dr. A. Azmi BİLGİN,ÜMMÎ SİNAN DİVANI,K.veTurzm.Bak.,ekitap.kulturturizm.gov.tr
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış