‘Âşıklarıñ eglencesi ism-i zâtıñ yâ Rabbenâ


Esa
6.06.2016
 
 
‘Âşıklarıñ eglencesi ism-i zâtıñ yâ Rabbenâ
 Cânlarınıñ diñlencesi zikr-i zâtıñ yâ Rabbenâ
 2 Fazlıñ kime beyân olur gizli râzı tuyan olur
 Aña katı ‘ayân olur keşf-i zâtıñ yâ Rabbenâ
 3 Ne gelmiş ne gelesidür ne olmuş ne olasıdur
 Ne bulmuş ne bulasıdur misl-i zâtıñ yâ Rabbenâ
 4 Halkıñ çogı hakkı bilmez ancalar râh arar bulmaz
 Degmelere nasîb olmaz vasl-ı zâtıñ yâ Rabbenâ
 5 Gerçek erleriñ hâlıdur gideniñ ugrar yolıdur
 Cümle ‘âleme tolıdur hüsn-i zâtıñ yâ Rabbenâ
 6 Hûr-i cinân sohbetine magrûr olma devletine
 İremezler lezzetine kurb-ı zâtıñ yâ Rabbenâ
 7 Cezb eyleseñ kime seyrden eger giçden eger irden
 Hergiz ayrılmaz nazardan resm-i zâtıñ yâ Rabbenâ
 8 Bahr-ı mugrıkdur dalınmaz bu bahra gavvâs bulınmaz
 Lâ-te‘ayyündür bilinmez künh-i zâtıñ yâ Rabbenâ
 9 Bilen sensin ‘ilme’l-yakîn gören sensin ‘ayne’l-yakîn
 Bulan sensin hakka’l-yakîn bahr-ı zâtıñ yâ Rabbenâ
 10 Seni bildüm diyen bilmez seni buldum diyen bulmaz
 Dile gelüp şerh olınmaz vasf-ı zâtıñ yâ Rabbenâ
 11 Bilmeyenler bildüm sanur bulmayanlar buldum sanur
 Görmeyenler gördüm sanur nûr-ı zâtıñ yâ Rabbenâ
12 Ger enbiyâ ger evliyâ ger asfıyâ ger etkıyâ
 Oldılar mazhar-ı zıyâ vech-i zâtıñ yâ Rabbenâ
 13 Her kimi nûruñ cezb ider ‘aşkıñ yolın turmaz güder
 Dâ’im anı ihrâk ider ‘aşk-ı zâtıñ yâ Rabbenâ
 14 Sensin ‘âlemlerden ganî ister bu cân senden seni
 Ayırmasun cân u teni künh-i zâtıñ yâ Rabbenâ
 15 Ümmî Sinân fazlıñ ile gitmek dilerler ol ile
 Sen mahrem eyledüñ hele sırr-ı zâtıñ yâ Rabbenâ
 
Doç. Dr. A. Azmi BİLGİN,ÜMMÎ SİNAN DİVANI,K.veTurzm.Bak.,ekitap.kulturturizm.gov.tr
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış