Ey cismine cân isteyen gel mâh u günden al haber


Esa
6.06.2016
 
Ey cismine cân isteyen gel mâh u günden al haber
 Ey kâmil îmân isteyen gel togrı dînden al haber
 
 2 Ey ‘ilm ü ‘irfân isteyen bir zerreden kân isteyen
 Ey hükm-i Kur’ân isteyen kâf-ile nûndan al haber
 
 3 Bir mürşide vir özüñi gafletten aça gözüñi
 İzle ezelki iziñi sen yine senden al haber
 
 4 Al tevhîdi dilden dile ola ki cânıñ yol bula
 Sen şehriñi sorma ile ‘ayne’l-yakîndan al haber
 
5 Ten fânîdür eyle fenâ hergiz koma nefse binâ
 Gir bâtınıñ esrârına ‘ilm-i ledünden al haber
 
 6 Ol ma‘den-i sıdk u safâ ya‘nî Muhammed Mustafâ
 Geldi cihâna hôş safâ buldı mı andan al haber
 
 7 Gaflet seni yıglamasun dürlü sûret baglamasın
 Cân mülkünü taglamasun cism ü bâtından al haber
 
 8 Nefse câna olan kuvâ’ vahdet bulursa hôş revâ
 Budur sülûk-i müntehâ ins-ile cînden al haber
 
 9 Ey tâlib-i vahdet olan Rahmânına ârzû kılan
 Gel hazrete vuslat bulan Ümmî Sinândan al haber
 
Doç. Dr. A. Azmi BİLGİN,ÜMMÎ SİNAN DİVANI,K.veTurzm.Bak.,ekitap.kulturturizm.gov.tr
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış