Ey vücûduñ ‘aşkına fermân iden Perverdigâr


Esa
6.06.2016
 
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün
 
 1 Ey vücûduñ ‘aşkına fermân iden Perverdigâr
 ‘Aşkını ‘irfânına burhân iden Perverdigâr
 
 2 Küntü kenziñ sırrı ızhâr olmadan pinhâniken
 Nûr-ı vechin Ahmedine cân iden Perverdigâr
 
 3 Hem buyurduñ şânına levlâke levlâk ol cânıñ
 Mustafâyı cümleye cânân iden Perverdigâr
 
 4 Şâhidim kıldum şahâdet hak Muhammeddür Resûl
 Mu‘cizâtıñ âyeti Kur’ân iden Perverdigâr
 
 5 Hikmetiñ levhine baksam ‘aklım olur târumâr
 Od u su toprag u yel insân iden Perverdigâr
 
 6 Cümle ‘âlem dest-gîridür habîbiñ bî-gümân
 Enbiyâlar serveri sultân iden Perverdigâr
 
 7 Ol didi ben şehr-i ‘ilmüm kapusıdur Murtazâ
 Evliyâ ser-çeşmesin merdân iden Perverdigâr
 
8 Ancalar ‘aşkıñ yolında cân u baş terk eyledi
 Meskeni derd ü belâ meydân iden Perverdigâr
 
 9 Hasretiñden âh idüp nâlân iderler her seher
 ‘Âşıkıñ gözlerini giryân iden Perverdigâr
 
 10 Vuslatıñ peymânesinden içmeyen bî-gânedür
 Sırrını ‘ârifleriñ seyrân iden Perverdigâr
 
 11 Gerçi kılmışdur Sinân Ümmî hatâlar bî-şümâr
 Ey hatâyı lutfıla pinhân iden Perverdigâr
 
 
Doç. Dr. A. Azmi BİLGİN,ÜMMÎ SİNAN DİVANI,K.veTurzm.Bak.,ekitap.kulturturizm.gov.tr
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış