Gel temâşâ kıl ne söyler ‘âşık-ı divâneler


Esa
6.06.2016
 
 
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün
 
 1 Gel temâşâ kıl ne söyler ‘âşık-ı divâneler
 Cür‘a-i Seb‘u’l-mesânîden içen mestâneler
 
 2 Mâsivâ renginden aslâ komamış nâm ü nişân
 Vahdetiñ deryâsına gavvâs olan şâhâneler
 
 3 On sekiz biñ ‘âlemi terk eylemiş öñden soña
 Cümle ‘ilmiñ ma‘nisi bahrındaki dürdâneler
 
 4 Küllî varlık mahv olıncak gayrı kalmaz arada
 Küntü kenze mazhar olur sâdık-ı merdâneler
 
 5 İşiden innî ene’llâhdan hıtâbı dem-be-dem
 Sem‘ine girmez anuñ hiç gayrıdan efsâneler
 
 6 Gizli râzı gün gibi fâş eyler ol bî-ihtiyâr
 Gün gibi günden ‘ayân olup gelen hum-hâneler
 
 7 Mahrem-i zât-ı İlâhîsin bugün hakka’l-yakîn
 Ey Sinân Ümmî ne bilsün sırrıñı bî-gâneler
 
Doç. Dr. A. Azmi BİLGİN,ÜMMÎ SİNAN DİVANI,K.veTurzm.Bak.,ekitap.kulturturizm.gov.tr
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış