Kevn ü mekândan geçeniñ


Esa
6.06.2016
 
 
Kevn ü mekândan geçeniñ
 Menzili ‘arşu’llâh olur
 Yokluk meyinden içeniñ
 Varlıgı kenzu’llâh olur
 
 2 Her kim ki ister yârını
 Bıraksın elden varını
 Gören dostuñ dizârını
 Bugün fenâ-fi’llâh olur
 
 3 İren fakrıñ tamâmına
 Kanar vuslatıñ câmına
 Fenâ-fi’llâh makâmına
 Ulaşan mahvu’llâh olur
 
4 Her kim ki terk-i cân olur
 Bir cânına biñ cân olur
 Nefsini fehm eyler bilür
 Hem ‘ârif-i bi’llâh olur
 
 5 Berzah iliniñ âfeti
 Pür-nûr olur şekâveti
 ‘Âşıklarñ ziyâreti
 Oldur ki beytu’llâh olur
 
 6 Bulan bu ‘aşkıñ dadını
 Keşf eyler ‘ilm-i bâtını
 Mukarreb eyler adını
 Hâl-ile ehlu’llâh olur
 
 7 Maksûdımuz öñden soña
 Budur ki dirüm ben saña
 Sırdur seni viren aña
 Tevhîd-i zâtu’llâh olur
 
 8 ‘İlm ü ‘irfân olur sözi
 Sırr-ı Furkân olur özi
 Her kande kim bakar gözi
 ‘Ayn-i kudretu’llâh olur
 
 9 Bilmez olur solın sagın
 Seyrân ider dôstuñ bâgın
 Anca tuyar cân kulagın
 Hıtâb-ı sırru’llâh olur
 
 10 Bî-nişândur soyladıgı
 Lâ-mekândur yayladıgı
 Dâ’im dilde söyledigi
 Ol küntü kenzu’llâh olur
 
 11 Kanda kim var hak meydânı
 Almayalar degme cânı
 Zirâ ki her cân mülkünü
 sanma ki ‘aşku’llâh olur
 
12 Şol cân ki ‘aşkıñ yiridür
 Kâmil gerekdür arıdur
 Kâmil ki şol ‘aşk eridür
 Dâ’im işi Allâh olur
 
 13 Ümmî Sinânıñ irdügi
 Cânını kurbân virdügi
 Dâ’imâ anuñ gördügi
 Cemâl-ı zâtu’llâh olur
 
Doç. Dr. A. Azmi BİLGİN,ÜMMÎ SİNAN DİVANI,K.veTurzm.Bak.,ekitap.kulturturizm.gov.tr
 
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış