Neylerem cân u cihânı bana Rahmânım gerek


Esa
6.06.2016
 
Rahmânım gerek
 
Neylerem cân u cihânı bana Rahmânım gerek
Tâ ezel kâlû belâda ahd ü peymânım gerek

Bülbülüm âh u figânımdan murâdım her nefes
Ol gülistânım bağında nûr-ı Yezdânım gerek

Bahr-ı mutlak kuşı idim bunda pervâz eyledim
Bu kanadım açdığımdan bahr-ı ummânım gerek

Kimdür ol mâhın yolunda var varından geçmeyen
Cân fedâ olsun yolunda bana cânânım gerek

Akl u cân kevn ü mekânın terkini kâr eyledi
Varlığından el çekip der sırr-ı Sübhânım gerek

Bî-nişân u lâ-mekân iklimine kıldım nazar
Gayrıdan yokdur murâdım yine seyrânım gerek

Aşka uydum Mustafa devrinde geldim âleme
Giderim âh-ı firâkım Şâh-ı kerbânım gerek

Ol hakâyı iklîminde dürr-i bi-hemtâ idim
Mevc- ile geldim cihâna bana ol kânım gerek

Ol safâ şehrinde her dem ilm-i Hâk mihmânıyım
Kâl u kil benden gerekmez ilm ü irfânım gerek

Pâdişâh-ı Lâ-yezâlin şem'ine pervâneyim
Aşka fermân olduğumdan yine ol hânım gerek

Der mahabbet denizinden nûş ederdim akl u cân
Bu Sinân Ümmi gerekmez bana erkânım gerek
 
Doç. Dr. A. Azmi BİLGİN,ÜMMÎ SİNAN DİVANI,K.veTurzm.Bak.,ekitap.kulturturizm.gov.tr
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış