Pâdişâhım cânımız sen câna duş olmak diler


Esa
6.06.2016
 
 
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün
 
 1 Pâdişâhım cânımız sen câna duş olmak diler
 Gayr varlıkdan geçüp senüñle hôş olmak diler
 
 2 Tevhid-i zâtıñdan ayrılmaz gerekmez ‘âlemi
 Vahdetiñ deryâsınıñ mahvında nûş olmak diler
 
 3 ‘Ârif-i bi’llâh olan ta‘n eylemez güftârıma
 Zât-ı deryâ-yı hakîkat birle cûş olmak diler
 
 4 İsm-i a‘zam hurmetiyçün añladum ben ‘âşıkı
 Vuslatıñ bâgında hayrân ser-hôş olmak diler
 
 5 Göñlüme sordum haber virdi baña Allâh içün
 ‘Aşk-ı hakdan gayrısından şöyle boş olmak diler
 
 6 Sırrımıñ remzinden aldum ‘azm idüp açar kanad
 Mahv u garkıñ sırrına irmekde kuş olmak diler
 
 7 Vahdetiñ nûrı-y-la nakkâş olmaga şâhım senüñ
 Bu Sinân Ümmî âhardan bî-nukûş olmak diler
 
Doç. Dr. A. Azmi BİLGİN,ÜMMÎ SİNAN DİVANI,K.veTurzm.Bak.,ekitap.kulturturizm.gov.tr
 
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış