Pâdişâhım derde düşdüm baña bir dermân meded


Esa
6.06.2016
 
 
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün
 
 1 Pâdişâhım derde düşdüm baña bir dermân meded
 Derde dermân issi mürvet sâhibi sultân meded
 
 2 Çâresizem tâkatım kalmadı kaldum âh u zâr
 Hazretiñden uma geldüm lutf-ıla ihsân meded
 
3 İhtiyâc oldum bugün bir katre vasluñ meyine
 Anca teşne dillere feyz irgüren ‘ummân meded
 
 4 Hasret ü firkat ipiyle bendi muhkem eyleyüp
 Dürlü mihnet kılmak ister baña bu zindân meded
 
 5 Sakla bu göñül sarâyın pâdişâhım kıl nazar
 Kılmasun nefsim çerisi hâk-ile yeksân meded
 
 6 Bir safânıñ altına gördüm komışlar biñ cefâ
 Meyl ider nefsim bükülmez senden ister cân meded
 
 7 Dâ’imâ bizden hatâ senden ‘atâdur işlenen
 ‘Aşkı fazlıñdan müyesser kıl bize burhân meded
 
 8 Bu fenâ evden göçüp hazretiñe varmaklıgı
 Ol habîbiñ hurmetiyçün kıl bize âsân meded
 
 9 Cürmine Ümmî Sinânıñ zerrece inkârı yok
 Dâ’imâ eydür mürüvvet sâhib-i gufrân meded
 
 
Doç. Dr. A. Azmi BİLGİN,ÜMMÎ SİNAN DİVANI,K.veTurzm.Bak.,ekitap.kulturturizm.gov.tr
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış