Pirüm ‘azîzüm bâ-safâ seyrâna gelmişem saña


Esa
6.06.2016
 
Pirüm ‘azîzüm bâ-safâ seyrâna gelmişem saña
 Mazhar-ı zât-ı Mustafâ sultâna gelmişem saña
 
 2 Ey küntü kenziñ mazharı tâlib-i hakkıñ rehberi
 Ey mürşidleriñ serveri ihsâna gelmişem saña
 
 3 Ey kân-ı ‘ilm ü ‘irfânım mazhar-ı sırr-ı Sübhânım
 İderiseñ kabûl cânım kurbâna gelmişem saña
 
 4 el-Mü’minûne lâ-yemût hayy ü bekâsın bî-vücûd
 Sundum saña elimi tut Lokmâna gelmişem saña
 
5 Zâhir tenim bâtın cânım döndüm saña küllî yönüm
 Kalmadı zann u gümânım imâna gelmişem saña
 
 6 Yandı ciger oldı kebâb dilerem ola feth-i bâb
 Nûş itmege âb-ı hayât mestâne gelmişem saña
 
 7 Yüzler sürüben aglayu himmetiñe bel baglayu
 Katre oluban çaglayu ‘ummâna gelmişem saña
 
 8 İrgirmege mahbûbına tâlibleri matlûbına
 Emrâz-ı kalbiñ bâbına dermâna gelmişem saña
 
 9 Girdüm bu ‘aşk bâzârına komaz bu günüm yarına
 Yanmaga derdiñ nârına pervâne gelmişem saña
 
 10 Ol küntü kenzi bulmaga sırrıña ‘ârif olmaga
 ‘İlm-i ledünnî bilmege ‘irfâna gelmişem saña
 
 11 Ben bilmezem ahvâlimi bulmaga togrı yolımı
 Bî-çâreyem tut elimi dîvâne gelmişem saña
 
 12 Bulmaga vasl-ı yârimi kodum nâmûs u ârımı
 İrgirmege katârımı kârbâna gelmişem saña
 
 13 Ümmî Sinân eydür pîrim artdı benüm âh u zârım
 Envârı gözler gözlerim sübhâna gelmişem saña
 
Doç. Dr. A. Azmi BİLGİN,ÜMMÎ SİNAN DİVANI,K.veTurzm.Bak.,ekitap.kulturturizm.gov.tr
 
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış