Turmaz dilim söyler oldum sırdan yine şikârım var


Esa
6.06.2016
 
 
Turmaz dilim söyler oldum sırdan yine şikârım var
 ‘Aceblemeñ söyledügüm sanasın ihtiyârım var
 
 2 Beni hayrân iden her dem ol Vâhidiñ esrârıdur
 Ötsün yine cân bülbüli bahâr irdi gülzârım var
 
 3 Sır içinde sır dinilen fehm eyledüm neydügini
 Melek bilmez ne bilsün cin ‘ilm içinde esrârım var
 
 4 Saña bu elfâz-ı ma‘nâ nerden gelür dirseñ baña
 Görilmez hattı gözile cân içinde yazarım var
 
 5 Dahı içerüden haber vireyüm kim añlarısa
 ‘Akıl göñül cânım tuymaz bir gizlüce bâzârım var
 
 6 Katre bahre irincegez ‘âşık ma‘şûk olur dirler
 Gümânum yok gerçek imiş benüm buña ikrârım var
 
 7 Her kim görüp gözden süzer hayâline irmez gider
 Özden seven ‘âşıklara göstereyim dîzârım var
 
8 Anuñ-içün bilmedigim görmedigim yiller eser
 Fikr eyledüm safâsından benüm benden firârım var
 
 9 Ümmî Sinân taşma yüri ‘aklıñı dir şaşma yüri
 Geçme hayâ kapusından sanma sakın zarârım var
 
 
Doç. Dr. A. Azmi BİLGİN,ÜMMÎ SİNAN DİVANI,K.veTurzm.Bak.,ekitap.kulturturizm.gov.tr
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış