Yâ İlâhî vahdetiñ bir haddi yok ‘ummân mıdur


Esa
6.06.2016
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün
 
 1 Yâ İlâhî vahdetiñ bir haddi yok ‘ummân mıdur
 Yâ kulum sen geldügüñ yol her kula âsân mıdur
 
 2 Yâ İlâhî dâr-ı ‘izzet dinilen menzil nedür
 Kıldıgım saña hidâyet herkese ihsân mıdur
 
 3 Pâdişâhım çâresizler derdine dermân nedür
 Añlama ‘aşkım benüm her dertsüze dermân mıdur
 
 4 Pâdişâhım her kuluñda yok mıdur ‘ilm ü kemâl
 Sakla râzıñ, her şeye ben virdügüm ‘irfân mıdur
 
 5 Lutf idüp her kula kılsañ vaslıñı ihsân n’ola
 Açma bu sırrı sakın her gördügüñ insân mıdur
 
 6 Mustafânıñ hurmetiyçün eyleme senden cüdâ
 Gam yime sen her kişi baña ulu burhân mıdur
 
 7 Vir Sinân Ümmîye sen bir togrı yol dergâhıña
 Fazlıñ olmasa yolumda kurdugı erkân mıdur
 
 
 
Doç. Dr. A. Azmi BİLGİN,ÜMMÎ SİNAN DİVANI,K.veTurzm.Bak.,ekitap.kulturturizm.gov.tr
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış