ŞÂİR'ÜL İSLÂM YÛNUS KOKAN KİMDİR?

 

 

     1986 yılında Gaziantep`in Şahinbey ilçesinde dünyaya geldi.

     Kitap okumaya karşı büyük bir ilgisi vardı. Zamanının büyük bir bölümünde kitap okurdu. Çok küçük yaşlarda siyer okumaya başladı. Eline geçen her siyer kitabını mutlaka okudu.

     2004 yılında İnci Konukoğlu Lisesinden; 2010 yılında Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, Matematik Öğretmenliği bölümünden mezun oldu.

     Hem lise hem de üniversite yıllarında tefsir, hadis, fıkıh ve kelam ilimleri okuyarak çok ilgi duyduğu dini ilimlerde mesafe aldı.

     Diğer taraftan Yûnus Emre`den, Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî`den, Necip Fazıl  Kısakürek`ten ve Mehmet Akif Ersoy`dan şiirler okudu.

     Okumuş olduğu ilimlerden ve şiirlerden aldığı feyizlerle yüzlerce şiir yazdı. Şiirlerinin tamamı İslâmî içerikli olduğu için, ilim ehli insanlar tarafından kendisine Şâir'ül İslâm lakabı verildi. Diğer lakapları Birdman Father, Şems-i Şuarâ ve Seyyah’tır.

     Okuyucularından gelen talepler üzerine, kaleme aldığı şiirlerini kitaplaştırmaya karar verdi.

     Şiir kitaplarının yanı sıra, başta siyer olmak üzere İslâmî alanda birçok eser kaleme aldı.

     Tevrat ve İncil üzerinde de ciddi incelemelerde bulunan şâir, kâmil imanın araştırmaya dayalı iman olduğunu savunur. 

     Felsefeyi dinsizliğe alet eden kimselere Kur`an âyetleri ışığında İslâm felsefesi yaparak en güzel cevabı vermiştir. Bunu hem şiir kitaplarında hem de diğer eserlerinde görmek mümkündür.

     Şâir`ül İslâm, aynı zamanda bir mütefekkir olmasıyla da dikkat çekmektedir. Tefekkürdeki derinliğini anlamak için “Kitâbu't-Tefekkür” isimli eseri mutlaka okunmalıdır.

     Bir kız ve bir erkek çocuk babası olan; çiçekten, sinekten, karıncadan, arıdan dahi hikmet dersi alan, onları kendine üstad kabul eden, ancak Kur`an ve sünnetten başka hiç kimseyi ve hiçbir şeyi mutlak üstad tanımayan ve kabul etmeyen şâir, araştırmalarını ve çalışmalarını ikamet ettiği Gaziantep`te sürdürmektedir.

     Bu Yazar İçin Yapılan Yorumlar