Öğr. Gör. Ümit PARSIL


1978 Kahramanmaraş doğumlu, ilk, orta ve lise tahsilini Kahramanmaraş’ta tamamladı. “Görsel Algılama” ve “Sanatta Yaratıcılık” isimli iki kitabı yayımlandı, yayınlanan kitapları sempozyum bildirisi de olmak üzere çeşitli kitap, tez ve makalelerde 79 adet atıf almıştır. Şu ana kadar 4 kitabın editörlüğünü yapmıştır. Çeşitli Ulusal ve Uluslararası sempozyumlarda 4 adet bildirisi, 11 adet jüri tarafından eserleri kabul edilip sergilenmiştir.  Ülke geneli yapılan resim yarışmalarında 8 kez jüri üyeliği yapmıştır. Ülke geneli çeşitli dergi ve gazetelerde 23 adet basılı, 159 adet makale ve sanat yazıları yayımlanmıştır. Kahramanmaraş KABÖDER Derneği’nin projesi olarak Kahramanmaraş Şehit Mıllış Nuri İlkokulu ev sahipliğinde halka açık yapılan Tansiyon / Hiper Tansiyon Hakkında “Renklerle Tedavi” konulu konferans vermiştir. Üniversitelerden, sivil toplum kuruluşlarından ve sanat camiasından olmak üzere kendisine 10 adet “onur” ve “yüksek onur” belgesi, 37 adet “teşekkür belgesi” ve 11 adet “plaket” verilmiştir. 45 kez Ulusal ve Uluslararası Fuar, Sergi ve Günler’e katılmıştır. 3 kez sanat ve bilim çalıştaylarına davet edilmiş ve katılmış, 4 kişisel ve 146 karma sergide yer alan sanatçı yerel/genel gazeteler ve dergilerde sanat yazıları yazmakta olup Adıyaman Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda Tasarım Bölüm Başkanlığı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde öğretim görevlisi olarak görevine devam etmekte olup, eğitimci Nihan PARSIL ile evli ve Ali Arhan isimli bir oğlu vardır.                                                                                        

Danışmanlık yaptığı yayın kuruluşları şöyledir:                                                                                                                          Edebiyatın Başkenti Dergisi Sanat Danışmanı (2019-Halen),                                                                                                     

İlevdü İletişim-Düşünce-Sanat-Medeniyet Dergisi Sanat Danışmanı (2018-2019),                                                     

Musikar Kültür-Sanat-Edebiyat Dergisi Sanat Danışmanı (2018-Halen),                                                                     

Güzlek Dergisi Sanat Danışmanı (2018),                                                                                                                            

Mana Ustası Dergisi Sanat Danışmanı (2017-2018),                                                                                          

KAMEK Dergisi Yayın Danışma Kurulu (2016-2017),                                                                               

Kahramanmaraş Böbrek ve Diyaliz Hastaları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KABÖDER) Sağlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni (2015-Halen),                                                  

Kahramanmaraş Böbrek ve Diyaliz Hastaları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KABÖDER) Sağlık Dergisi Yayın Danışma Kurulu (2015-Halen).Bu Yazar İçin Yapılan Yorumlar