Hamlet ve Özeti William Shakespeare


Esa
8.6.2013

Bu Eser 14.06.2013 Tarihinde Günün Yazısı Seçilmiştir

              

 

Hamlet - William Shakespeare

  • Yazar: William Shakespeare
  • Yayınevi: Papirüs (10/1996)
  • Çevirmen: Can Yücel

ESER HAKKINDA

Yazıda “Hamlet (The Tragical History of Hamlet, Prince of Denmark) William Shakespeare oyunu hakkında bilgiler, oyunun özeti, oyunun   konusu, ana fikri,  oyunun kahramanları,  olay örgüsü,   yazarı,  Hamlet (The Tragical History of Hamlet, Prince of Denmark) şahıs kadrosu  yazarın diğer oyunları, William Shakespeare  -hayatı,   Hamlet (The Tragical History of Hamlet, Prince of Denmark) adlı eserden alıntılar yer alır.  Eser hakkında yorumlar,  romanın anlatım tekniği, yazarın bakış açısı, romanın tekniği, romanın türü, çevrildiği diller, eserin basım yılı, basım hikâyesi, yazar ve eseri arasındaki, eserle yazarın biyografisi arasındaki alakalar incelenmiştir.
 
Hamlet (The Tragical History of Hamlet, Prince of Denmark) William Shakespeare tarafından 1599 ile 1601 yılları arasında yazılan temasında trajedi'yi işleyen oyundur.
Prens Hamlet'in, kral olan babasını öldürdükten sonra tahta geçen ve annesi Gertrude ile evlenen amcası Claudius 'tan intikam almasıdır.
Hamlet İngiliz Edebiyatının en etkileyici oyunlarından biridir. Shakespeare'in yaşadığı dönemde de popüler oyunlarından birisi olmuştur. [1]Hamlet’i hem İngiliz hem de dünya edebiyatında pek çok yazarı etkilemiş, günümüzde de en sevilen oyunlardan bri olarak kabul edilen meşhur bir tiyatro eseridir.
 Goethe, Dickens', Joyce'tan Murdoch, gibi birçok yazar Hamlet’ten esinlenmişlerdir. Pek çok ülkede yüzlerce yıldan beri defalarca sahnelenmiş dünya da en çok sahnelenen oyunlardan birisi olmuştur. Pek çok kez filmlere de konu olan Hamlet "Külkedisi'nden sonra en çok filme çekilen öykü" olarak tanımlanmıştır. “ [2]
Hamlet, beş perdelik bir oyundur. Shakespeare'nin "Olmak ya da olmamak! İşte bütün mesele bu!"  şeklindeki dillerde dolaşan sözleri bu oyunda kullanılmıştır.  Diğer eserlerinde de olduğu gibi William Shakespeare’nin bu eseri de daha önceden yazılmış aynı konu ve olayları işleyen başka eserlerden etkiler taşımaktadır. Hamlet oyunun kaynağı Eski Kuzey İskandinav edebiyatı masallarıdır.
 
ZAMAN
Olayın zamanı 16 yy’ın ortalarıdır. Norveçliler ile Danimarkalılar birbirleri ile savaşmaktadır. Danimarka kralının öldürülmesi üzerine yerine oğlu tahta geçmesi gerekirken kendi katili olan kardeşi tahta geçmiş, yeni kral ağabeyinin karısını, canını ve tacını aldığı gibi yeğenini de ortadan kaldırmak istemektedir.
 
MEKÂN
Olayların merkez mekânı Danimarka sarayı, başkenti kalesi ve sarayın ve yakın çevresidir. Elsinore kenti oyunun ana mekânlarından birisi olarak karşımıza çıkar
 
OYUNUN KONUSU VE TEMALARI
Shakespeare’in (1564-1616) “Hamlet” (1601) adlı oyunundaki  en belirgin tema “intikam” ve “ Kin “ duygusudur.  İhtiras, ihanet ve aşk oyundaki diğer önemli temalardır. Hamlet ile Kral Claudius'’un ihtirasları uğuruna ağabeysini öldürmesi, yeğeni Hamlet’i de de öldürtmeye kalkması İhtiras duygusunu öne çıkarmaktadır. Hamlet ile  Ophelia arasındaki aşk ise diğer duygulara göre biraz sönük kalmaktadır. Hamlet’in yakın arkadaşı Horatio ise “fedakârlık, arkadaşlık, dostluk, bağlılık, güven, cesaret” gibi kavramları çağrıştıran eylemler ve duygular içindedir. 
 Hamlet, babasının kulağına zehirli sıvı  akıtılarak amcası tarafından öldürüldüğünü öğrenmiş, babasının intikamını babasının yerine geçerek kral olan amcasından almayı kafasına koymuştur. Karal zannederek yanlışlıkla öldürdüğü bir adamın oğlu olan Laertes de, babasını öldüren Hamlet’ten intikam almak istemektedir.
 
Hamlet Oyununun Kişileri
Claudius: Danimarka kralı, Hamlet’in amcası, Ağabeyini öldürüp karısıyla evlenmiş, hem canını, hem tacını hem de karısını almıştır. Hilekâr, ahlâksız, gözünü hırs bürümüş bir insandır. Ağabeyinin karısını kendisine âşık etmiştir.. Hamlet’i ölüm fermanıyla birlikte İngiltere’ye gönderir. Rahatını, bozabilecek her engeli yok etmek isteyen biridir. Ünlü silahşör Laertes’i kışkırtarak Hamlet’i zehirli bir kılıçla öldürmeyi planlar. Bu da olmazsa zehirli içki verecek ve onu öldürecektir
Gertrude: Hamlet’in annesidir. Eski kocasının yılan sokması sonucu öldüğünü zannetmektedir. Hâlbuki kocası Claudius tarafından kulağına zehir damlatılarak öldürülmüştür. Claudius’tan, aldığı hediyeler ve söylediği tatlı sözlere kanmış, evlenmeye ikna olmuştur. Oyunun sonunda, kocasının Hamlet için hazırlatmış olduğu zehirli içkiden içer ve ölür.

Hamlet: Öldürülen kralın oğlu, yeni kralın yeğenidir. Ophelia’ya birtakım duygular beslemiş ama gereken karşılığı verememiştir. Hamlet,  gerçekleri öğrendikten sonra, sadece intikam için yaşamaktadır. Babasının katili amcası Claudius’tan ve ihanet eden annesinden nefret etmektedir. Hamlet, amcasını zehirli kılıç darbeleriyle öldürüp intikamını alır.
Horatio: Hamlet’in arkadaşıdır. Hamlet, her şeyini onunla paylaşır. Horatio hep onun yanı başında olmuştur. Oyunun sonunda, Hamlet’in ölmek üzere olduğunu görünce kendisi de yaşamak istemez. Zehirli içkinin bulunduğu kupayı eline alıp içmek ister. Fakat Hamlet buna izin vermez.

Polonius: Ophelia ve Laertes’in babasıdır. Krala sadık bir görevlidir. Kızı ile Hamlet arasında geçenleri krala anlatır. Saray içerisinde konuşulanları krala yetiştirmeyi kendisine görev sayar. Hamlet ile kraliçenin konuşmalarını dinlerken Hamlet’in kılıç darbeleriyle ölür.

Ophelia: Polonius’un kızıdır. Hamlet’in sevgilisidir. Hamlet’in yazdığı mektupları babasına gösterir. Babasının öldürülmesinden sonra aklını kaybeder ve  Irmakta boğularak ölür.

Laertes: Polonius’un oğlu, Ophelia’nın ağabeyidir. Kibar, görgülü, eğitimli kılıç kullanmakta usta birisidir. Babasının öldüren Hamlet’ten intikam almak ister. Dövüşte Hamlet’le boğuşurken kendisindeki ucu zehirli kılıç Hamlet’e geçer ve ölür.
 
 
 
 
OYUNUN ÖZETİ
 
1. PERDE
Hamlet’in babası olan Danimarka Kralı onun iyi bir şekilde yetişmesini sağlamak için, Almanya ya göndermiştir. Hamlet, babasının öldüğünü duyar duymaz hemen Danimarka ya döner. Sıra Hamlet’te olduğu halde, amcası hükümdar olmuştur.
Hamlet, babasının kardeşi ve babasının yerine tahta geçen Kral Claudius'un yeğenidir. Kral Hamlet, ölünce Kral olan amcası Claudius, Prens Hamlet’in annesi Gertrude ile  alelacele evlenir. Yeni Kral, Norveç ile süregelen düşmanlık ile meşguldür. Norveçliler Danimarka’yı işgal etmeye hazırlanmaktadır.
Bir gün, arkadaşları Horatio (Horasyo) ve Marcellius (Marselyüs), Hamlet’e babasının hayaletinin kale burçlarında dolaştığını haber verirler. Hamlet, babasının hayalet'ini görmeye karar verir. O gece, Hayalet Hamlet'e görünür ve bu hayalet, Hamlet'e kendisinin  babasının ruhu olduğunu söylemiş ve nasıl öldürüldüğünü anlatmıştır. Hayalet, eceliyle ölmediğini, kendisini Cladyus'un kulağına zehir damlatarak öldürüdüğünü, oğlundan intikamını alması gerektiğini anlatmıştır.
 
11. PERDE
Kale burçlarında, babasının hayaletiyle konuşan Hamlet, babasının, bir yılan sokması sonucu değil, amcası ve annesinin işbirliğiyle öldürüldüğünü öğrenir. Babasını hayaleti Claudius'un kendisini kulaklarına zehir akıtarak öldürdüğünü anlatmış, Hamlet'ten intikamını almasını istemiştir. Babasının intikamını almaya karar veren Hamlet yapmacık bir cinnet geçirerek şüpheleri üzerinden atmaya karar verir. Ancak Hayalet'in söylediklerinden ve hayaletin kendisinden emin olamamıştır. Bu yüzden de hayaletin anlatıklarının doğru olup olmadığını kesin olarak öğrenmeye karar verir.
Hamlet’in kafası karışmıştır. Hayalet’in gerçek olup olmadığından şüphelidir. Hayaletin  bir şeytan olabileceğini de düşünmektedir. Amcası Kral Claudius’un gerçekten suçlu olup olmadığını, bu intikam işini ne zaman ve nasıl yapacağını düşünüp durmaya başlar.
Hamlet,  şüphelerinden kurtulmak ve intikam almak için bir yol aramaktadır. Önce deli taklidi yapmaya başlar. Kralın adamlarından biri olan Polonius, Hamlet’in, kızı Ophelia’ ya olan aşkına karşılık bulamadığı için delirdiğini sanmaktadır.
Devlet işleriyle meşgul olan Claudius ve Gertrude, Norveç Prensi Fortinbras tarafından yapılacak bir işgali önlemeye çalışmak ile meşguldür. Hamlet'in babası için tuttuğu yasın devam etmesi ve giderek artan garip davranışları nedeniyle Hamlet'in iki arkadaşını (Rosencrantz ve Guildenstern) Hamlet'in cinnet geçirme nedenini bulmaları için gönderilir.  
Polonius, Claudius'un güvendiği danışmanlarından biridir; oğlu Laertes Fransa'ya dönmekte, kızı Ophelia'ya ise Hamlet tarafından kur yapılmaktadır. Ne Polonius ne de Laertes Hamlet'in Ophelia hakkında ciddi olmadığını düşünmekte ve Ophelia'yı uzak durması konusunda uyarmaktadır. Kısa bir süre sonra Hamlet'in garip davranışından telaşlanan Ophelia babasına, Hamlet'in odasına daldığını ve kendisine bakakaldığını ama hiçbir şey söylemediğini bildirir. Polonius Hamlet'in geçirdiği cinnetin sebebini yaşadığı "aşk sarhoşluğuna bağlar ve Claudius ile Gertrude'a haber verir.
Hamlet şüphelerini yenmek için yollar ararken, gezici tiyatro gelir. Hamlet, Hayaletin kendisine doğruyu söylediğine kani olmamıştır. Hamlet’in aklına parlak bir fikir gelmiştir.
 
III. PERDE
Bir oyun sahneye koyacaktır, Oyunculardan, babasının öldürülme sahnesini oynamalarını ister. Böylece Kral Claudius’un tepkilerinden, gerçekten babasını öldürüp öldürmediğini anlayacaktır. Oyunda babasının öldürülmesi sahnesi canlandıracak ve Claudius'un olduğuna verdiği tepkiyi göre hayaletin haklı veya haksız olup olmayacağına karar verecektir.
Saray halkı oyunu seyretmek için toplanır; Hamlet oyun boyunca yorumlarda bulunur. Oyun başlar. Oyuncunun kulağından zehir akıtılırken, Kral, heyecanlanmış ve aşırı tepki vermiştir. Kral sinirlenir ve oyunu durdurur. Cinayet sahnesi sunulduğunda Claudius birden ayağa kalkarak odayı terk eder ve Böylece Hamlet, gerçek suçlunun Kral Claudius olduğunu anlar.
Annesi Gertrude, açıklama istemek için Hamlet'i yanına çağırır. Oyundan sonra annesinin yanına gider ve bütün gerçekleri anlatır. Annesinin yatak odasında Hamlet ile Gertrude arasında bir tartışma çıkar. Bir duvar halısının ardından gizlice konuşmayı dinleyen Polonius gürültü yapar; Hamlet gizlenenin Claudius olduğunu sanarak çılgınca bıçağını saplayarak Polonius'u öldürür.
Hayalet tekrar ortaya çıkarak Hamlet'e Gertrude'a nazik davranmasında ısrar eder ama Claudius'u öldürmesi gerektiğini hatırlatır. Hayaleti duyamayan ve göremeyen Gertrude, Hamlet'in Hayalet ile konuşmasını geçirdiği cinnete bir kanıt olarak görür. Hamlet Polonius'un cesedini saklar.
 
VI. PERDE
Kral artık her şeyi anlamıştır. Onun deli olduğunu bahane göstererek, İngiltere’ye göndermek ister. Amacı, İngiltere Kralına Hamlet’i öldürtmektir. Bu isteğini mektupla İngiltere Kralına iletir. Rozencrantz ve Guildenstern'in gözetiminde, yanına mesajı getirenin öldürülmesini söyleyen bir mektup vererek Hamlet'i İngiltere'ye sürmeye karar verir. Hamlet bu tuzağı öğrenir ve onlara bir tuzak kurarak, Danimarka’ya geri döner.
Polonius'un ölümünden duyduğu kederle deliren Ophelia, terbiyesiz şarkılar söyleyerek Elsinore'da başıboş dolaşır. Ophelia’nın kardeşi Laertes, öğrenim gördüğü Paris’ten babasının cenazesi için gelir. Laertes, babasının ölümünün sütüne üstlük bir de kardeşi Ophelia’nın delirip nehirde boğularak ölmesi üzerine çılgına dönmüştür.
Claudius, tek sorumlunun Hamlet olduğu konusunda Laertes'i ikna eder; sonradan Hamlet'in hâlâ serbest olduğu haberi gelir. Claudius hemen bir tuzak kurar. Laertes'in ucu zehirli bir kılıç kullanacağı, Laertes ile Hamlet arasında bir kılıç düellosu önerir, ama bu başarılı olmazsa Hamlet'e zehir katılmış şarap sunmaya karar verir. Gertrude, Ophelia'nın boğulduğu haberini vererek bu hileyi yarıda keser.
İki mezar kazıcı, mezarını kazarken Ophelia’nın intiharını tartışır. Hamlet Horatio ile birlikte gelir ve Hamlet'in çocukluğundan bir soytarı olan Yorick'in kafatasını ortaya çıkaran mezar kazıcılardan birine takılır. Laertes'in getirdiği Ophelia'nın cenaze alayı yaklaşır. Laertes ile Hamlet göğüs göğüse gelir ama kavga durdurulur.
 
V. PERDE
Saraylılardan Osric araya girerek Hamlet'in Laertes ile düelloya davet eder. Fortinbras'ın ordusu Elsinore'a yaklaşırken karşılaşma başlar. Laertes Hamlet'i zehir sürülmüş kılıçla yaralar ama aynı zamanda kendisi de ölümcül bir yara almıştır. Gertrude ise zehir katılmış şarabı yanlışlıkla içer ve ölür. Hamlet, can çekişmektedir. Horatio, zehirli içkinin bulunduğu kupayı eline alıp, Hamlet’in ölümünden sonra kendisi de yaşamak istemez. Hamlet, yaşaması gerektiğini, bu hikâyeyi tüm gerçekliliğiyle herkese anlatmasını, ister ve ölür.
Hamlet önce Leartes’i sonra da Kral Claudius’u öldürür. Hamlet Fortinbras'ı vârisi ilan eder. Fortinbras geldiğinde Horatio öyküyü anlatır ve Fortinbras, Hamlet'in naaşına gereken saygının gösterilmesini emreder.


 
 
[1] https://tr.wikipedia.org/wiki/Hamlet
[2] https://tr.wikipedia.org/wiki/Hamlet
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış