İnsanlık Durumu Hakkında Konu Özet İnceleme André Malraux

Günün Yazısı
Ekleyen : ESA , 16 Şubat 2019 Cumartesi aaa Beğen 1
 
 
İnsanlık Durumu  Hakkında Konu Özet İnceleme André Malraux 
 
 
Yazıda “ İnsanlık Durumu    (André Malraux )  ”   romanı hakkında bilgiler, romanının özeti,  romanın konusu, ana fikri,  romanın kahramanları, romanın olay örgüsü,  romanın yazarı, “  İnsanlık Durumu    (André Malraux )  “ hakkında bilgiler “ İnsanlık Durumu    (André Malraux )  “   romanın şahıs kadrosu  yazarın diğer romanları, “İnsanlık Durumu    (André Malraux )   “   adlı eserden alıntılar yer alır.  Eser hakkında yorumlar,  romanın anlatım tekniği, yazarın bakış açısı, romanın tekniği, romanın türü, çevrildiği diller, eserin basım yılı, basım hikâyesi, yazar ve eseri arasındaki, eserle yazarın biyografisi arasındaki alakalar incelenmiştir.
 
 
İnsanlık Durumu Basımı Yazımı Yazarı Konusu İçeriği Anlatıcısı Hakkında 
 
İnsanlık Durumu özgü adı ile  (La Condition Humaine),  Fransız romancı André Malraux’nun 1933 yılında yazdığı bir romandır.  Roman, Çin’deki komünist ihtilali ve ihtilal sırasında idealist devrimcilerin giriştikleri mücadeleyi ve yaşadıkları acıklı çelişkilerini anlatan, yedi bölüm 320 sayfadan oluşan bir romandır.[1]
İnsanlık Durumu adlı eserinde Çin’deki Kominsin devrimini, devrimciler ile karşıt görüştekilerin içsel ve fiziki çatışmalarını konu alarak bu siyasal eylemi sorgulayan yazarın bu romanı yayınlandığı yıl 1933 Goncourt Ödülü’nü almış ama romanın önemi Avrupalılar tarafından ancak on on beş yıl sonra anlaşılabilmiştir.
 
İnsanlık Durumu adlı roman yazarı André Malraux’a, Goncourt Ödülü kazandırdığı gibi André Malraux’ u dünya çapında bir şöhrete de kavuşturmuş,  yazarın dünya çapında bir romancı kabul edilmesini de sağlamıştır.  Bu romanı “ insanların kendilerinde fark edemedikleri asaleti tasvir etmek?” [2] amacıyla yazmış olan yazarın en tanınmış eseri de işte bu romanıdır.
Yaşayan Doğu Dilleri uzmanı olan ve 1901 yılında Paris’te doğan André Malraux 1923’de geçici bir görevle Hindi-Çin’e gitmiş,  Kamboçya’da da bir müddet kaldıktan sonra, Çin’e bir seyahat yapmış, 1925 yılından 1927 yılına kaldığı bu ülkede yaşanan olaylara bizzat katılmış ve şahit olmuştu.  Bu nedenle Çin devrimi esnasında cereyan eden olaylara bizzat şahit olan yazar;  bu romanında gördüğü, yaşadığı, şahit olduğu, duyduğu olayları kaleme almış oldu.  Roman’ın başarısı da bu sayede artmış oluyordu.
Roman, Le Monde’nin seçtiği Yüz Yılın Yüz romanı listesine de alınmış, pek çok dile de çevrilmiş, değeri geç anlaşılsa bile, birçok dile de çevrilmiş,   en beğenilen çağdaş romanlar arasında görülmüştür.
Önceki eserlerinde İspanya İç Savaşı’nı ve Nazi Almanya’sını anlatmış olan Malraux, bu romanında da Milliyetçi ve Komünist Çinliler arasında 1923 -1948 yılları arasında yıllarca süren savaşın 1927 yılında Şanghay kentinin Milliyetçi Sun Yat Sen’in Kuomintang ordularınca ele geçirilmesi safhasında yaşanan olayları anlatmıştır.   Milliyetçilerin Şanghay’ı ele geçirmesi üzerine şehirdeki komünist direnişçilerin ve işçi kalabalıklarının birkaç günlük süreçteki yaşadıkları teslimiyeti ve komünist liderlerin ölüme götürülmeleri romanın çerçevesini oluşturmaktadır.
Roman “sıradan insanların yaşadığı sürgünler, acılar, var olma ve yaşamda kalma savaşımları ve özgürlüğe olan inançları, yersiz yurtsuz ve vatansız kalan sürgünlerin bakış açılarından aktarılarak, tüm evrene genel bir ileti vermek istemiştir. “
İnsanlık Durumu, Çin Devrimi’nin trajedisini kurmaca alanına taşıyan bir eser. Malraux, Şangay’daki acı ve kargaşa dolu epik anları betimlerken sahipsiz bırakılan bir devrimin trajedisini anlatıyor.” Chrıstopher Hıtchens[3]
 
ROMANDA BAKIŞ AÇISI VE ANLATICILAR
 
Yazar bu romanında her şeyi bilen duyan İlahi bir anlatıcının olayları birçok kahramanın ağzından anlattırarak kurduğu bağlamlara dayalı bir anlatım metodu uygulamıştır.  Roman bir tek kişiyi izlemek yerine, bir çok kişinin anlatımından faydalanarak  olayları romanın kahramanları olan Tchen, Kyo,Katow, Hemelrich, Gisors, Ferral, Clappique ya da May’in bilincinden yansıyormuş gibi aktarmıştır. [4] Bu çok sesli bilinçler her şeyi bilen hâkim bir anlatıcının konuları toparlaması ve bağlantıları kurması ile şekillenir.

 
ROMANIN KONUSU
 
Roman, 1927 de Şanghay ‘da meydana gelen işçi grevini ve ardından Çan Kayşek’in Kuomintang’ın komünist müttefiklerine karşı başlattığı tevkif ve karşı harekâta geçmesini konu edinmiştir.  
 
Çin komünist devriminin ve Pekin’in geleceğini belirleyen bu olaylar esnasında devrimcilerin yaşadıkları dramlar, acıklı olaylar, karakterlerin trajik yazgıları ve iç hesaplaşmaları romanın içeriğini teşkil etmektedir. İçlerine girdikleri çatışma ortamlarında girdikleri kaostan ve karamsarlıktan yalnızlık yoldaşlık duygularıyla baş edebileceklerini zanneden karakterlerin, şiddet, entrika, ölüm ve acı dolu öyküleri romanın kurgusunu oluşturan durumlardır.  Roman bu devrimcilerin idealist yanları ile erdemlerini zaafları ve çelişkilerini ortaya koymaya çalışmıştır.
 
 
ROMANIN ŞAHIS KADROSU
 
Tchen :  Devrimci düşünceleriyle tanınan   Tchen adı bilinmeyen bir siyasetçiyi öldürecek kadar ateşli bir Komünist iken romanın sonlarına doğu inançları yitiren ve yılgınlığa düşen biri haline gelir.  
Kyo:  Babası Gisors’un öğretilerini benimsemiş olan idealist bir gençtir.  İnandığı değerler ve düşünceler uğruna ölümü bile göze almış ilkelerine bağlı biridir
Doktor May:  devrim yandaşı olarak devrime katılır
Katow:  Kendini devrime, dostluğa insanlığa adamış,  arkadaşlığın, kardeşliğin simgesi bir insandır. Kendisi işkence görerek tren lokomotifi fırınında canlı canlı yanarak ölmeyi yeğlerken kolay bir ölüm için sakladığı siyanürü dostlarına paylaştırarak, onların işkence görerek ölmelerini engellemiştir.
Ferral : Şanghay Fransız Ticaret Odasının Başkanı ilişkide olduğu kadınlar üzerinde yetke sahibi olmaya çalışan, direniş karşıtı biri.
Gisors:  Devrimde yer almayan herkesin görüş alış verişinde bulunduğu bilgin
Hemelrich: Devrimcileri desteklediği halde devrimcilere katılamadığı için üzülen bir adam  
 
ROMANDAKİ OLAY ÖRGÜSÜ VE GENEL ÖZET
 
1921 yılında Çin Komünist Partisi kurulur ve büyük bir hızla gelişerek taraftar toplar. Ancak o zamanki Rus siyasası Batılı güçlere karşı Sun Yat Sen’in Milliyetçi Partisiolan Kuomintang’ın desteklenmesi yönündedir. Çin Komunist Partisi bu dönemde çok yeni olduğu için, Moskova'nın çizgisinden çıkmamaya
özengöstermektedir. Moskova’nın temsilcisi olan Borodin, kendi çıkarlarıdoğrultusunda kullanabileceklerini düşündükleri Chiang Kai Shek’in desteklenmesini ister. 1925 yılında Sun Yat Sen'in ölümünden sonra Chiang,Çin Ulusal Partisi Kuomintang içinde güçlenirken, bir yandan öteki bölgeleri yöneten savaş ağalarını, bir yandan da 1927 yılında komünistlerin desteğiyle Şanghay'ın ele geçirilmesinden sonra, silahlarını onlara çevirerek kıyıma uğratıp, buyurgan baskıcı yönetimini sağlamlaştırmaya çalışır. Rusya'nın yönlendirmesiyle Komintern tarafından silah bırakmaya yönlendirilen işçiler ve Komünistler, Koumintang tarafından yok edilirler. Gerçekte Komünist Moskova ile Çin arasındaki ayrım ve çatışma burada başlar ve Sovyetler Birliği dağılana kadar da sürer. Gerçekte, Komintern Şanghay ayaklanmasına katılan Çin halkını aldatır ve onlara ihanet eder. Daha sonra Çin Komünist Partisi Moskova'nın siyasasına karşı çıkar ve öteki kentlerde de yaşanan başarısızlık sonrası kırsal bölgeye çekilir. Bu güç savaşımı Çin komünistlerinin 1949yılındaki utkusu ve Koumintang'ın Tayvan adasına çekilmesiyle sona erer.[5]
 
" Kyo tutuklanmış, komünist direniş ezilmiş, Avrupa bölgesinde bile birçok sempatizan öldürülmüştü.” Tutsak yaşamaktansa onurlu bir biçimde ölmek Büyük bir devrim ülküsü ile başlayan kahramanlık söylencesi, yine Katov ileKyo'nun kıyımlarıyla sona erer.
 
 
André Malraux Hakkında Bilgi
 
Yazar, 1901 yılında Paris’te doğdu. Yaşayan Doğu Dilleri Ulusal Okulu’ndan (Ecole Nationale des Langues Oriantales Vivantes) mezun oldu.  Antifaşist Dünya Komitesi’nin başkanı oldu.) Arabistan’a, Almanya? Ya, S.S.C.B.’ne ve İspanya’ya gitti.
 
 1936 da İspanyol sivil savaşı patlak verince, İspanya Cumhuriyeti Hükûmetinin hizmetinde yabancı hava kuvvetlerini örgütledi ve yönetti. İkinci Dünya Savaşı’nda esir düştü, kaçtı ve Albay Berger adıyla Lot-et-Garonne ve Corrèze direniş örgütlerini yönetti. Yaralandı ve 1944te tutuklandı. Ağustos ayında Toulouseun kurtuluşu sırasında özgürlüğüne kavuştu. Alsace-Lorraine Tugayının komutanı olarak Alsace ve Almanya savaşına katıldı. De Gaule’ün Libération örgütüne girdi. 1945-1946 yılları arasında Information, 1958-1959 yılları arasında Meclis Başkanlığı, Kültür İşleri Bakanlığı görevlerinde bulundu. Kitapları: Lunes en Papier (1921), La Tentation de l?Occident, Les Conquérants (Fatihler) (1928) ve La Voie Royale (Büyük Yol)dan dan sonra 1933’te La Condition Humaine (İnsanlık Durumu) isimli eseriyle Goncourt Ödülü’nü aldı. L’Espoir (Umut) (1937) isimli romanından bir film çekti. Bu film 1946 da Louis de Luc ödülünü aldı.
 
 
[1] https://ebookpdfozetioku.xyz/andre-malraux-insanlik-durumu-andre-malraux-pdf-indir/
[2] Ali TİLBE, Pınar TEKİN “ANDRE MALRAUX’UN İNSANLIK DURUMU :OLUŞUMSAL YAPISALCI BİR OKUMA” ULUSAL FRANKOFONİ KONGRESİ  CONGRES NATIONAL DE LA FRANCOPHONIE TEKİRDAĞ 16 -18 MAYIS / MAI 2012
[3] https://www.iletisim.com.tr/kitap/insanlik-durumu/7724#.XGeSXeQzbcs
[4] Ali TİLBE, Pınar TEKİN “ANDRE MALRAUX’UN İNSANLIK DURUMU :OLUŞUMSAL YAPISALCI BİR OKUMA” ULUSAL FRANKOFONİ KONGRESİ  CONGRES NATIONAL DE LA FRANCOPHONIE TEKİRDAĞ 16 -18 MAYIS / MAI 2012
[5] Özet alıntı: Ali TİLBE, Pınar TEKİN “ANDRE MALRAUX’UN İNSANLIK DURUMU :OLUŞUMSAL YAPISALCI BİR OKUMA” ULUSAL FRANKOFONİ KONGRESİ  CONGRES NATIONAL DE LA FRANCOPHONIE TEKİRDAĞ 16 -18 MAYIS / MAI 2012
 


Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.

Yapılan Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış...

Yorum Yaz

Yorum yazmak için üye girişi yapınız...