Pericles Hakkında Konu Özet İnceleme William Shakespeare


Esa
16.5.2019
 
 
Yazıda  “ Periclesözgün adı ile Perciles, Prince Of  Tyre  William Shakespear   “oyunu hakkında bilgiler, oyunun  özeti,  konusu, ana fikri,   kahramanları, olay örgüsü, Marcus Antonius’un nutku, eserin önemi, dünya edebiyatındaki yeri, eserin analizi yazar  William Shakespear’in   hakkında bilgiler, eserin yapısı, içeriği,  Pericles William Shakespear     adlı eserden alıntılar, eser hakkında yorumlar, çevrildiği diller, eserin basım yılı, basım hikâyesi yazar ve eseri arasındaki ilişkiler yer almaktadır
 
ESERİN YAZARI KONUSU DÖNEMİ TÜRÜ HAKKINDA
 
Perciles özgün adı ile Perciles, Prince Of  Tyre adlı oyun İngiliz ve Dünya edebiyatının büyük şairi ve oyun yazarı Shakespeare’nin  olgunluk döneminde yazmış olduğu bir oyundur.
Eser,  Shakespeare`in yazdığı en son ve önemli eserleri arasındadır.  Yzüden fazla eser vermiş olan yazarın bu oyunu onun olgunluk dönemi eserdir.  Dostluk, kıskançlık, vefa ve erdem temalarının öne çıktığı bu oyun diğer eserlerinden farklı olarak macera unsurunu önde turan bir eseri olmaktadır.
Oyun ilk kez 1608 yılında yazılmış, eser ilk kez ve yazarın sağlığında 1608 ve 1609 yılları arasında sahnelenmiştir.
 
Perikles, Antik Yunan tarihinde bir döneme adını vermiş olan büyük bir devlet adamıdır. Perikles adlı bu oyunun ana kahramanı da Perikles’tir.  MÖ 495 - MÖ 429 Atinalı Perikles, otuz yaşında siyasi hayata girmiş, demokratların liderinin öldürülmesiyle Antik Yunan ve Atina’ya lider seçilmişti. MÖ 461 yılındaki seçimlerde Arhon olan Perikles Atina'da dikta bir rejim kurarak, muhaliflerini sürmüş, MÖ 444 yılında muhalefeti de kaldırıp, kendisini diktatör ilan etmişti.
Spaɾtalılaɾ ve Peɾsleɾle savaşan Perikles,  Peɾsleɾ ile  Кallias, Spaɾtalılaɾla otuz yıllık sulh antlaşmaları yapmış, Peloponez savaşlarında düşmanlarını da mağlup etmişti.  Tüm düşmanlarını mağlup eden Perikles küçük bir hastalığa mağlup olup ölmüştü.  .
Devlet başkanı olduktan sonra eski, ülkesinde büyük bir reform yapmış, yeni kanunlar koymuş yeni kanunlara uymayan eski kanunları da ortadan kaldırmıştı.  Atina'yı, Yunanistan'ın en önemli şehɾi haline getiren Perikles,  Atina'yı bir kültür ve sanat kenti haline getirmiş, şehri sanat eserleri ve mimari serlerle süslemişti.
 
Bu oyundaki Perikles adlı kahraman ise Tyre Kentinin kralı Perikles olarak karşımıza çıkmaktadır. Oyundaki Perikles ile Tarihteki Perikles’in hayatları hakkında çok bir irtibat bulunmamakta, oyundaki Perikles’in tarihteki Perikles ile irtibatı sağlanamamaktadır.
 
KONU
 
Kızı ile ensest bir ilişki içinde olan Antakya Kralının sırrını ortaya çıkaran Tyre Kenti kralı Perikles,  Antakya Kralının suikastçılarından kurtulmak için sürekli kaçmak ve seyahat etmek zorunda kalmıştır.  Bir kralın açtığı yarışma ve turnuvada Kralın kızı ile evlenen Perikles Antakya kralının ölümünden sonra Tyre’ye giderken çıkan fırtınada eşini kaybeder. Kızını da halkını açlıktan ölmekten kurtardığı Tarsus Kralına emanet veren Perikles, kızını almak için döndüğünde kızının da öldüğünü öğrenir. Fakat gerçek öyle değildir ve Perikles’in çok ciddi, çok değerli dostları vardır ve ona yardım etmektedirler.
 
 
İlgili Linklerimiz.
 
 
TEMALAR
 
Vefa, kıskançlık, vefasızlık, dostluk ve erdem
 
ESERİN ÖZETİ
 
 
Tire Prensi Perles, Antakya'dan kaçarak Tire’ye geri döner, çünkü Antakya Kralı Antiochus, kızıyla ensest bir ilişki yaşadığını öğrenmiş ve bu bilginin hayatına mal olacağından korkmuştur.  Bu bilgiyi de Tire Prensi Perikles’e anlatır.
 
Kral Antiochus  ensest ilişki kurduğu kızının evlenmesini engellemek için kızına talip olanlara bilmeceler sormakta bilmeyeni ise ölümle cezalandırmaktadır.  Bunun üzerine Tire prensi Perikles
Şansını denemek için Antakya’ya gider ve Antiochos’un kızına talip olur. Kralın sınavına giren Perikles babası ile kızının arasındaki ensest ilişkiyi de ortaya çıkardığını anlamıştır. Perikles bilmeceye cevap vermiş sınavı kazanmış, Kral da kırk gün sonra kızını ona vereceğini ilan etmiştir.  Perikles gerçeği kimseye açıklamaz ama kralın da bu gerçeği bildiğinden emin olmuştur. Bu sırrı anlamış olması nedeni ile de Antiochus’un onu mutlaka öldürteceğini de bilmektedir.  Bu yüzden Perikles, Antiochus'un kendisini öldürteceğini bildiği için Tire’ye geri döner. Fakat Antakya Kralı ise onun peşinden bir suiksatçı yollamıştır.  
 
Perikles, Tyre'de iken askeri bir saldırı veya bir suiksat girişimine uğrayacağını bildiğinden kuşkular ve endişeler içinde yaşamaya başlamıştır. Tytre’den uzaklaşarak bu endişelerinden de kurtulacağını düşünmektedir.  Üstelik yardımcısı Helicanus onun bu endişelerinin farkına varmış sürekli olarak Perikles’in korkularını beslemekte, onun bu şehirden gitmesini salık vermektedir.  Helicanus’un amacı ise onun yokluğunda şehri idare etmektir.  En sonunda Perikles, endişelerinden kurtulmak için bu telkinlere uyar şehrin idaresini Helicanus’a bırakarak Antiochus’un elinden kurtulana kadar seyahat etmeye karar vermiştir.
 
Perikles, ilk önce kral Cleon ve karısı Dionyza'nın idare ettiği halkı açlıktan kırılan Tarsus'a gelerek onları açlıktan kurtarmıştır. Fakat çok geçmeden Helicanus'tan bir mektup alan  Perikles'i Tire'ye dönmek için yola çıkar.
 
Fakat Perikles’in bindiği gemi Pentapolis'teki bir fırtınada batar, Kıyıya çıkan Perikles,  Kral Simonides'in bir imtihan açtığını ve kazanan kişiye güzel kızı Thaisa’yı vereceğini öğrenir Bunun üzerine Perikles  bu imtihana katılır. Turnuvayı kazanan Perikles, kendisinden çok etkilenen Kral Simonides ve kızı Thaisa ile tanışır ve Thaisa ile evlenir.
 
 
Bu arada Antiochus ölmüş bunu öğrenen Helicanus, bu haberi duyar duymaz Perikles’e haber salmış, Tire’ye geri dönmesini istemiştir. Tire halkı ise Helicanus'un Tyre’ye kral olmasını talep eder. Fakat Haelicanus, kral olmayı kabul etmeyerek Perikles gelene kadar beklemelerini söyler.
 
Pentapolis'de olan Perikles, Antakya kralının öldüğünü duyunca Tire'ye geri dönmeye karar verir. Perikles hamile karısı ve hemşiresi Lychordia’yı da alarak bir tekne ile denize açılır.  Fakat Thaisa doğum yaparken büyük bir fırtına çıkar. Gemi batma tehlikesi geçirmiş, su alan gemide karısı Thaisa boğulmuştur. Geminin kaptanı karısının öldüğünü ve cesedini deniz atmaları gerektiğini söyler fakat kaptanın ısrarı üzerine karısını su geçirmez bir tabuta koyup denize atar. Thaisa’nın Tabutu Efes’te karaya vurmuş,  onu bulan bir Doktor Cerimon, Thaisa'nın ölmediğini anlamış ve onu hayata döndürmüştür. Periklesi’in denizde kaybolduğuna inanan Thaisa, Efeste’ki Diana tapınağında rahibe olmaya karar verir.
 
Perikles yeni doğan çocuklarına ise Marina adını vermiş, annesiz kalan Marina’nın yolculuğa dayanamayacağını düşünerek bebeği Tarsus Kralı Cleon ve eşi Dionza’ya bırakmıştır.
 
Aradan on altı yıl zaman geçmiş, Tarsus’ta bırakılan Marina büyümüş herkesin dikkatini çeken çok akıllı ve çok güzel bir kız olmuştur. Ancak Dionyza ve Marina ile yaşıt olan kızı herkesin Marina’ya ilgi göstermesi üzerine Marina’yı kıskanmaya başlarlar.  En sonunda Marina'yı öldürmesi için bir hizmetçiyi görevlendirirler. Ancak hizmetçi Marina’yı korsanlara satar. Korsanlar Marina’yı fahişe olarak satmak için Midilli’ye götürmüşler,  hizmetçi de Marina’yı öldürüp denize attığını söylemiştir.
 
Marina Midilli’deki bir geneleve götürülür. Bu genelevde Marina, bekâretini almak isteyen birçok erkeğe rağmen, bekâretini teslim etmez. Geneleve gelen adamları onurunun kutsal olduğuna ikna etmeyi başarır. Çok geçmeden saygın bir adam olan  Lysimachus ‘un evinde iş bularak evin kızlarına eğitmenlik yapmaya başlar.   Ancak kral Cleon ve eşi Dionyza, Marina’nın öldüğünü söyler. Cleon ona bir anıt inşa eder.
 
Uzun bir zaman geçtikten sonra Perikles, Tarsus'taki kızı Marina ile buluşmak üzere Tarsus’a gelir. Cleon ve karısı ona Marina için yaptırdıkları anıtı gösterirler. Bunun üzerine Perikles perişan bir halde geri dönmek için yola koyulur.
 
 
Perikles ve ekibi Myteline'ye varırlar. Büyük bir üzüntüye kapılan Perikles üç aydır konuşmamaktadır. Lysimachus, Marina ile Perikles’in hikâyesini öğrenmiş ve Perikles’in sadık dostu Helicanus’a gelerek bildiklerini anlatmıştır. Perikles, üç aydır konuşmamaktadır ve Helicanus, onu dertlerinden kurtaracak birini tanıdığını söyleyerek Lysimachus’un kentine getirmiştir.  Bu kentte Perikles’i konuşturabilecek birini tanıdığını söylemiştir. Lysimachus,  onları karşılamış ve Perikles’in karşısına Marina’yı getirmişlerdir. .
 
Marina’yı gören Perikles, ilk önce kim olduğunu bilmeden onunla konuşur. Ona doğumunu sorar ve adının Marina olduğunu öğrenir. Perikles ondan devam etmesini ister. Marina'nın anlattığı her şey kaybolan kızı Marina'nın hikâyesiyle eşleşince onun kendi kızı Maria olduğunu anlar. Perikles, kızını bulduğu için derin bir uykuya dalar.  O gece rüyasına Tanrıça Diana girer ve Perikle’se, Efes’teki tapınağa gidip oradaki rahiplere başından geçenleri anlatmasını ister. Uyandığında Marina'ya Lysimachus'a ve Efes'e doğru yola çıkarlar.
 
Thaisa, Perikles'in hikâyesini anlattığı tapınakta bir rahibedir.  Perikles oradaki rahibelere başından geçen hikâyeyi anlatır.  Hikâyeyi dinleyen Thaisa,  Perikles'in kayıp kocası olduğunu fark edince düşüp bayılır.  Perikles’de bayılan rahibenin karısı Thaisa olduğunu anlamış ve aile birbirine kavuşmuş; Lysismachus’ta Marina ile evlenmiştir.
 
Tarsus halkı, kendilerini açlıktan ölmekten kurtaran Perikles’e karşı kralları Cleon'un yaptığı kötülüğü duyunca sarayı ateşe vererek onu ve karısını yakarak öldürmüştür. Helicanus ve Cerimon gibi erdemli insanlar ve sadık dostlara sahip olan Perikles çok mutludur.
 
 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış