Forum Nedir , Tarihçesi ve Özellikleri


FORUM


KELİME ANLAMI:

1. Eski Romalılar zamanında, Roma'da ve diğer şehirlerde kamu işlerini konuşmak için halkın toplandığı alan.

2 . Toplu tartışma.


3 . Bazı sorunların görüşülerek karara bağlandığı genel toplantı.


FORUM TÜRÜNÜN OLUŞMASI VE TARİHÇESİ


Eski Avrupa kentlerinin birçoğu­nun merkezinde bir pazaryeri vardır. Burası yalnızca pazar kurulan bir alan değildir. Çevresinde dükkânlar ve işyerleri bulunan, törenlerin ve siyasal toplantıların yapıldığı ve halkın bir araya gelerek söyleştiği bir yerdir. Eski Roma kentlerinin merkezinde de böyle alanlar bulunurdu. Bunların Latince adı fo-rum'du. Forumlar, Eski Yunanistan'da agora denen pazaryerlerinden esinlenerek yapıl­mıştır.
Roma kentindeki forum, pazar ve alışveriş merkezi olarak kullanılan, siyasal ve genel amaçlı toplantıların yapıldığı kalabalık ve oldukça işlek bir yerdi. Oval biçimdeki fo­rum, mahkemeler ve tapınaklar gibi kamu yapıları ile çevrelenmişti. Yüksek sütunları ve görkemli girişi ile saygı uyandırırdı.
Roma'nın en eski ve en ünlü forumu, Roma kentinin üzerine kurulduğu yedi tepe­den ikisinin, Palatium ve Capitolium (Capito-lino) tepeleri arasına kurulmuş Roma Foru-mu'dur. Çok geniş bir alana yayılmış olan bu forumda ilk başlarda gladyatör dövüşleri ve spor karşılaşmaları yapılırdı. Roma'nın impa­ratorluk döneminde ise daha çok gösteri ve törenler için kullanıldı. Bir köşesinde açık hava toplantılarına ayrılmış özel bir yer, başka bir köşesinde ise konuşmacılar için konmuş yüksek bir kürsü olurdu. Forumun çevresinde, senato binası, mahkemeler ve Roma tanrıları için yapılmış tapınaklar gibi önemli yapılar ile çeşitli dükkânlar ve daha küçük yapılar vardı. Foruma, büyük kemerli geçitlerden girilir ve çevrede birçok heykel bulunurdu.
( ALINTI : https://www.frmtr.com/kultur/ )
İmparatorluk döneminde Roma büyüdük­çe, bir forum yetersiz kaldı ve kentte başka forumlar da yapıldı. Pompei gibi büyük kent­lerde de Roma İmparatorluğu döneminden kalma birçok forum kalıntısı bulunmuş ve bir bölümü onarılmıştır. Eğer bir gün İtalya'ya gidecek olursanız, burada 2.000 yıl önce yaşayan insanların alışveriş ettikleri, konu­şup, tartıştıkları yerlerde dolaşabilirsiniz .

alıntı : https://www.msxlabs.org/forum/x-sozluk/


AGORA VE FORUMAgora, antik Yunan kentlerinde, şehirle ilgili politik, dini, ticari her türlü faaliyetin gerçekleştiği, tüm kamu binalarının etrafında sıralandığı halka ait geniş açık alan olup, Helenistik dönemde şekillenipRoma İmparatorluğu'nda ortaya çıkan forumların öncülüdür.

İlk agoralar şekil olarak son derece basit olup, bir kürsü ve oturma yerleri bulunan mekanlar coşkulu konuşmalara sahne olmaktaydı. Dini içerikli şenlikler ve tiyatro gösterileride ilk zamanlar agorada düzenleniyor olmalıdır.

Forum artık yalnızca bir konuşma yeri olmakla kalmayıp, siyasal gücün tüm belirsizliğini kendinde toplayan bir yer haline gelmişti. Yurttaşlararası ilk toplumsal kopma, forum uzamının iki bölüme ayrılmasıyla başladı: Bu bölümlerden yüksekte olan ve comilium olarak adlandırılanı comices curiates’lerin toplantı yeri olarak kullanılırdı ve comices tributes’in merkezi olan gerçek forumdan ayrıydı. Tribün (kürsü) forumun coğrafi merkezi haline gelmiş, hatip de başlıca öğe olmuştu. Cumhuriyet döneminin sonunda, her şeyden önce demokrasiye ayrılmış bir yer olan forumun kapladığı alan genişledi, imparatorluğun öncüsü Julius Caesar da Quirinale dağının eteklerine bir forum daha yaptırdı ve bunu birçok anıtla süsledi (özellikle “Venüs Genitrix” tapınağı). Bu yeni forum, kurucusunun adından dolayı forum Caesaris (Sezar’ın forumu) ya da forum julii olarak adlandırıldı.


DEĞİŞEN İŞLEVLER


Başka daha birçok forumun kurulmasıyla, konuşmalar yeni sitlerde yapılmaya başladı; bu tür alanların tasarlanış biçimleri işlevlerinin de artık aynı olmadığını gösterir: Forum bundan böyle, bir karar yeri, bir siyasal merkez değil ama imparatorluk dünyasında bir karşılaşma yeri olmaktan da çıkmıştır, üstelik her türlü mitsel ve ahlaksal değerini yitirmiştir.
Bununla birlikte, bozulma yalnızca kurumlardan ve yeni Roma devletinin özelliklerinden kaynaklanmıyor, ama Roma’nın kapladığı alanın genişliğinden de kaynaklanıyordu: Çünkü İmparatorluk Roması gibi bir kentte Atina agorasına benzer bir forum düşünmek olanaksızdı. Böylece, satıcılar hatiplerin yerini aldı, çıkarlar yer değiştirdi, Roma yurttaşı artık “siyasal bir hayvan” değildi ve kısa süre içinde, satıcıların toplandığı her alan (sözgelimi hal) forum olarak adlandırıldı. Kimi zaman, imparatorluğun çeşitli eyaletlerinde, idari merkeze ve merkezi gücün konutlarına forum adı verilirdi.


FORUM NEDİR.


Bir başkanın yönetiminde, toplumu ilgilendiren bir konuda, farklı gruplardan oluşan dinleyicilerin söz sırası alarak konuşma kuralları içerisinde yaptıkları tartışmalara forum denir.

Forum, panelin devamında yapılacaksa başkan, panelin süresini bir saat, forumun süresini de yarım saat olarak sınırlayabilir. Bu durumda panelden sonra forum yapılacağı konuşmalara başlanmadan duyurulmalıdır.


Forum, toplu tartışmaların başlı başına bir çeşidi sayılmamakla birlikte, dinleyicilerin konu üzerinde daha aktif ve farklı bakış açılarıyla düşünmelerini sağlar. Foruma davet edilen uzmanların görüşlerine de müracaat edilerek ortaya çıkabilecek yanlış anlayışların önüne geçilir.


Esasen forumdan amaç belli kararlara varmak değil, konuyu değişik anlayışlarla, farklı boyutlarıyla ortaya koymaktır.


Forumda söz alan dinleyiciler, konuyla ilgisi olmayan özel sorunlarına değinmemelidir. Sorular kısa, açık ve net olmalı, tartışma saygı kuralları içerisinde, kırıcılıktan uzak, samimî bir hava içerisinde yapılmalı, tartışmadan beklenen amaca yardımcı olunmalıdır.


Panel türünün özelliklerini bünyesinde bulundurur. Panelden farkı konuşmanın sonunda dinleyicilerin de tartışmaya katılıp fikirlerini beyan etmeleridir.


Başkan ilk olarak konuyu olumlu ve olumsuz yanlarıyla katılanlara açıklar. Dinleyiciler söz alarak kendi görüşlerini bildirirler. Foruma katılanların pek çoğu farklı görüşlerle konuşmaya katılacaklarından başkanın dikkatli olarak kargaşaya meydan vermemesi gerekir. Başkan, uzlaştırıcı ve toparlayıcı bir tavır sergilemelidir. Forumdan, sınıf içi çalışması olarak, sınıf ve okulca yapılacak işlerde alınacak kararlar hususunda yararlanılabilir. Forum, panelin devamında yapılacaksa başkan, panelin süresini bir saat; forumun süresini de yarım saat olarak sınırlayabilir. Bu durumda, panelden sonra forum yapılacağı konuşmalara başlanmadan duyurulmalıdır.


Forum, toplu tartışmaların başlı başına bir çeşidi sayılmamakla birlikte, dinleyicilerin konu üzerinde daha aktif ve farklı bakış açılarıyla düşünmelerini sağlar. Foruma davet edilen uzmanların görüşlerine de müracaat edilerek ortaya çıkabilecek yanlış anlayışların önüne geçilir.


FORUMUN ÖZELLİKLERİ


Esasen forumda amaç belli kararlara varmak değil, konuyu değişik anlayışlarla, farklı boyutlarıyla ortaya koymaktır.

Forumda söz alan dinleyiciler, konuyla ilgisi olmayan özel sorunlarına değinmemelidir.


Sorular kısa, açık ve net olmalı, tartışma saygı kuralları içerisinde, kırıcılıktan uzak, samimi bir hava içerisinde yapılmalı, tartışmadan beklenen amaca yardımcı olunmalıdır.

Yorum bölümü sadece ziyaretçiler içindir.
 İlgili Sayfalar

 • Tiyatronun Ortaya Çıkışı ve Gelişimi
 • Roman Nedir, Roman Türleri ve Tüm Özellikleri.
 • Hikaye: ( Tüm Özellikleriyle )
 • Tiyatro: Yazı Türü, Oyunu, Tarihi, Türleri,Terimleri, Gelişimi.
 • Müzikli Tiyatrolar: Opera, Operet, Bale,Pandomim, Skeç...
 • Haber Yazı Türü, Haberleşme Tarihi ve Gelişim Süreçleri
 • MAKALE: Nedir, Bilimsel Makale ve Özellikleri
 • Sohbet-Söyleşi- Yazı Türü ve Özellikleri
 • Eleştiri, Tenkit, Eleştirmen ve Özellikleri
 • Deneme;Tanımı, Özellikleri, Tarihi, Deneme Yazarları
 • Gezi Yazıları; Özellikleri veTarihi
 • Gazete Fıkrası,Tanımı, Özellikleri, Yazarları
 • Günlük( Günce), Özellikleri, Örnekler
 • Hatıra ( Anı) Yazı Türü, Özellikleri, Tarihi, Örnekleri
 • İnceleme Yazıları , Türleri, Roman, Şiir, Tiyatro İnceleme Planı
 • Biyografi, Özellikleri ve Türleri
 • Monografi, Otobiyografi, Nekroloji, Portre
 • Bibliyografya Nedir, Tez ve Dipnot Nasıl Hazırlanır?
 • Röportaj Nedir, Özellikleri,Yapısı, Tarihçesi
 • Açık Oturum: Nedir,Panel ve Diğer Türlerden Farkı, Örnek Yazı
Edebiyat Dil bilim, Kültür, Folklor, Geleneksel ve Güzel Sanatlarla ilgili, Tez, yazı, İnceleme, ve Araştırmalarınız bize başvurarak bu sitede Paylaşabilirsiniz.

 BAŞVURU İÇİN : ESA, İLETİŞİM  veya s_kuzucular@hotmail.com Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış