Trajedilerin Konusu


11.10.2020

 

 

Trajedilerin Konusu

 

Eski tragedyaların konusu aristokrat sınıfın yaşantısı veya  zevk anlayışına uygun olabilecek konulardır.

Kahramanlar; kral, kraliçe, prenses, eski Yunan’ın tanrı ve yarı tanrıları gibi en üst tabaka kişilerden seçilmiştir. Orta tabaka ve basit halk adamlarına rastlanmaz. Kahramanları arasında geçen olaylar insanların rûhi zayıflıklarını, ihtiraslarını, iradeye bağlı yüce davranışlarla çarpıştırır.

Trajedilerde; olay, zaman ve çevrede birlik demek olan “üç birlik kuralı” benimsenmiştir. Trajedilerde iç içe girmiş karışık vak’alar bulunmaz. Ayrıntıya girmeden tek bir olay gösterilir. Olayın ön ve son tarafları, sebepleri ve sonuçları gerektikçe koronun ağzından halka duyurulur. Buna “olay birliği” denir. Trajedi olayının bir günde (24 saatte) olup bitmiş gibi gösterilmesine “zaman birliği”, tek bir şehrin belli bir köşesinde başlayan olayın yine orada bitmesine de “çevre (mekân) birliği” denir.

Trajedilerde parlak nutukları andıran yüksek ve asil bir üslup kullanılır. Kaba, çirkin, bayağı ve hatta alelade sözler bulunmaz. Trajedi şairleri mısralarının derin manalı ve hikmet dolu olmasına önem vermişlerdir.

Trajedilerde kadere, ahlak, töre ve geleneklere üstün bir değer verilmiştir. Fakat bunlar eski Yunan felsefe ve kültürünün benimsediği şekilde anlatılmıştır. Trajedi eserleri yaşadıkları çağın ve toplumun ahlak ve törelerine zıt gidenlerle alın yazılarına meydan okumak cür’etini gösterenlerin çektikleri büyük acıları ve başkalarına çektirdikleri sıkıntıları konu almıştır. Bu bakımdan sonu mutlaka bir ölümle biter. Bu özellikleri dolayısıyla trajedinin maksadının “insani ıstırapların ifade edilerek seyircilerin rûhunda korku ve merhamet uyandırılması” olduğu kabul edilmektedir.

Trajediler genelde beş perdelik oyunlardır. Eski Yunan’da, çok oynanan bu eserler üç birlik kuralına göre hazırlanmış yüksek zümrenin ve aristokrat kesimin beğenisine göre temsil edilmiş oyunlardır. Her yönden seçkinler için hazırlanan bu oyunlarda konular, aristokrat kesimin zevk alacağı konulardan seçilmiş bu oyunlarda basit olaylara, konulara, kıyafetlere sıradan kişilere vb yer verilmemiştir.

An tik trajedilerde kral ve saray erkânının zevkine hitap edilecek her ayrıntıya dikkat edilmiş, halkın ve alt tabaka insanlarına dahi yer verilmemiş,   göz zevkini bozacak, tiksinti uyandıracak, aşağı tabaka insanlarının zevki veya anlayışı sayılan hiçbir unsura yer verilmemeye dikkat edilmiştir.

Dekorun kullanılmadığı antik trajediler de tanrı, tanrıça, kral, prens ve prensesler gibi en üst düzey kahramanlara yer verilmiş, üst düzey insanların ve tanrıların başlarından geçen olaylar anlatılmış bu anlatımı ise koro desteklemiştir.

 

İLGİLİ YAZILARIMIZ VE LİNKLERİ 

 

Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış