Ödüllü Şiir Yarışmasına Katıl (YENİ)

MÜNÂCÂT Komaz göñülde gümân Lâ-ilâhe illa’llâh Disem biñ olsa zebân lâ-

Ekleyen : ESA , 03 Mart 2019 Pazar aaa Beğen
 
 
MÜNÂCÂT
 
1 Komaz göñülde gümân Lâ-ilâhe illa’llâh
Disem biñ olsa zebân lâ-ilâhe illa’llâh
 
(Gönülde şüphe bırakmaz lâ-ilâhe illâ’llâh
Desem bin olsa dilim lâ-ilâhe illâ’llâh)
 
2 Nedür tekellüm-i tevhìd didüm ervhâ
Pür oldı kevn ü mekân lâ-ilâhe illa’llâh
 
(Tevhidi konuşmak nedir dedim ruhlara
Doldu varlık mekânı lâ-ilâhe illâ’llâh)
 
3 Egerçi birligüñe var senüñ hezâr delìl
Yiter fakìre beyân lâ-ilâhe illa’llâh
Her ne kadar senin birliğine var bin delil
Yeter fakire söylemek lâ-ilâhe illâ’llâh
 
4 Disem safâ-yı derûn-ıla rûz-ı haşre degin
Ecelden olsa amân lâ-ilâhe illa’llâh
 
(Desem gönül rahatlığıyla haşir gününe kadar
Ecel aman verse de lâ-ilâhe illa’llâh)
 
5 Derûnu dilde olan cümle şirki mahv eyler2
Zebândan olsa ʿıyân lâ-ilâhe illa’llâh
 
(Gönülün derinliklerindeki bütün şirki yok eder
Lisanda olsa açık lâ-ilâhe illa’llâh)
 
6 İlâhi zikr-i cemìlüñ durur senüñ ’ola ger
Olursa cânlara cân lâ-ilâhe illa’llâh
 
(İlâhî güzelliğinin zikridir senin ola eğer
Olursa canlar can lâ-ilâhe illa’llâh)
 
7 Senüñ o zât-ı cemîlüñle birligüñ dün ü gün
İder cihâna beyân lâ-ilâhe illa’llâh
 
(Senin o güzel zatın ile birliğin her vakit
Eder beyan âleme lâ-ilâhe illa’llâh)
 
8 Tehî degül bu tokuz dâʾire bu merkez-i hâk
Tolu kenâr u miyân lâ-ilâhe illa’llâh
 
(Boş değil dokuz daire bu toprağın merkezi
Dolu kenarı ortası lâ-ilâhe illa’llâh)
 
9 Bir âftâb-ı cihân-tâbdur ki nûrundan
Kılur derûnı leyân lâ-ilâhe illa’llâh
 
(Âlemin güneşi nurundan bir tanedir ki
Kılar içten bir huzur lâ-ilâhe illa’llâh)
 
10 Safâ cevâhirini ister-iseñ ey tâlib
Kim ol cevâhire kân lâ-ilâhe illa’llâh
 
(Saflık cevherini ister isen ey talib
O cevhere ocak lâ-ilâhe illa’llâh)
 
11 Cihâna niteki envâr-ı mihr-i ʿâlem-tâb
Kulûba nûr-feşân lâ-ilâhe illa’llâh
 
(Kainata nimet ki güneş ışıkları aleme güç
Kalplere nur saçan lâ-ilâhe illa’llâh)
 
12 Virür hayât-ı ebed âdeme ʿaceb mi eger
Olursa cân u cihân lâ-ilâhe illa’llâh
 
(Ebedi hayat verir insana tuhaf mı eğer
Olursa cihanın canı lâ-ilâhe illa’llâh)
 
13 Senüñ bu kudret-i bì-haddüñe kılur nazarı
Eyitdi pìr ü cüvân lâ-ilâhe illa’llâh
 
(Senin bu hudutsuz kudretine nazar edip
Dedi ihtiyar genç lâ-ilâhe illa’llâh)
 
14 İlâhì irişicek soñ nefes zebânumuza
Getür su bigi revân lâ-ilâhe illa’llâh
 
(İlahi erişecek son nefes dilimize
Getir su gibi akan lâ-ilâhe illa’llâh)
 
15 İlâhî kudretümüz cân virürken alma bizüm
Disün dehân u lisân lâ-ilâhe illa’llâh
 
(İlâhî can verirken kudretimizi alma bizim
Desin ağzımızın dili lâ-ilâhe illa’llâh)
 
16 Murâdum ol ki İlâhî getür ecel iricek
Zebânuma o zamân lâ-ilâhe illa’llâh
 
(Dileğim o ki İlâhî ecel erince getir
Dilime o zaman lâ-ilâhe illa’llâh)
 
17 Eger ki safvet-i kalb ister-iseñ ey Zâtî
Safâ-y-ıla di her ân lâ-ilâhe illa’llâh
 
(Eğer Kİ kalp temizliği ister isen ey Zâtî
Gönül rahatlığıyla de her ân lâ-ilâhe illa’llâh)


Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.

Yapılan Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış...

Yorum Yaz

Yorum yazmak için üye girişi yapınız...