Abd-i kemter Husrev ü Dârâ olur âlem bu ya

18.09.2017
Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün
 
1 Merd-i ahkar gâhîce vâlâ olur âlem bu ya
Abd-i kemter Husrev ü Dârâ olur âlem bu ya
2 Kemterîn bir katreye yâver olunca feyz-i Hak
Fikr erişmez gavrine deryâ olur âlem bu ya
3 Sâye-i şehbâl-i baht u tâli'-i pür-zûrda
 Niceler güncişk iken ankâ olur âlem bu ya
4 Pâk-tıynetde hemîşe aslın olmaz medhali
Seng-i hârâdan güher peydâ olur âlem bu ya
5 Merkez-i Yûsuf'da olmaz dilber ammâ dil-pesend
Sad değer mahbûb-ı müstesnâ olur âlem bu ya
6 Her dem olmaz bir karâr üzre mizâc-ı rûzgâr
Gâh olur germâ gehî sermâ olur âlem bu ya
7 Râz-ı dânâyân-ı hikmet Kays'a ta'n eyler mi hiç
 Mest olur hüşyâr olur şeydâ olur âlem bu ya
 
Yaşar AYDEMİR-Halil ÇELTİK, MEŞHURÎ DİVANI (Tenkitli Metin), T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3196 KÜLTÜR ESERLERİ, Ankara 2009
 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar