Aç olup da kapı kapı dilenme

26.04.2016
 

Aç olup da kapı kapı dilenme  

Hediye namiyle bir şey gönderme   
Adet edip hiç misafir kondurma  
Komşun evi yanar iken söndürme  
El kârı (i)çün bir adım da uzanma  

Bir yetim görünce döktür dişini   
Bozmağa çabala halkın işini  
Günde yüz adamın vur kır başını  
Bir yaralı sarmak için yeltenme  

Kaynağın tut varsan suyun bendine   
Zira herkes pesend ede fendine  
Öz aklın yetişir kendi kendine  
Eflatun’da görsen aklın beğenme  

Keyfin bozma altı için beş için   
Korku çekme olur olmaz iş için  
Canın feda eyle bir sarhoş için  
Kuru sofuların sözüne kanma  

Yanında saklama namus, gayret, ar 
Bilcümle mekruhu eyle ihtiyar  
Meyhane dibinde seccadeyi sar  
Safâsı olmayan yerde dolanma   

Hakikattir sözüm eylerim tefhin   
Ne kimseden öğren ne eyle talim  
Emaneti geri eyleme teslim  
Öte beri geçin, sakın evlenme  

Gönül verme gözüm vefasız kâra   
Güzel kumar öğren alasın para  
Gündüz gulanpara, gece zampara  
Ol da felek sitemine dayanma  

Huzurî neylersin dünya rif’atin   
Kesme doğruluktan meyl ü rağbetin  
Cenâb-ı mevladan iste izzetin  
Her şaşkın sözünü duyup bulanma  

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar