Açıldı ġonca-i çemen- efrûz-ı ‘andelîb

24.02.2018
 
 
10
Mef‘ûlü fâ‘ilâtü mefâ‘îlü fâ‘ilün
 
1 Açıldı ġonca-i çemen- efrûz-ı ‘andelîb
İtdi ŧulû‘ kevkeb-i firûz-ı ‘andelîb
2 Gûş-ı güli pür eyledi şerĥ-i derûn ile
Ħûnîn- terennümât-ı gülû- sûz-ı ‘andelîb
3 Taśvîr-i maĥşer eyledi her berg-i gül-şene
Kilk-i mihir-i terâviş-i nev-rûz-ı ‘andelîb
4 Ġarķ itdi ħûn-ı şekveye dîvân-ı gül-şeni
Feryâd-ı sîne- kâv u ciger-dûz-ı ‘andelîb
5 Teklîf-i gül-şen itme baŋa Şehrî göŋlümi
İtmez şigüfte naġme-i deh-rûz-ı ‘andelîb
 
Prof. Dr. Şener DEMİREL, ŞEHRÎ (MALATYALI ALÎ ÇELEBİ) DÎVÂN, ANKARA 2017

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar