Adem’e bir ma’nide gülzar-ı cennettir vatan

29.06.2016
Adem’e bir ma’nide gülzar-ı cennettir vatan
Abı kevser haki kimya-yı sa’adettir vatan
 
Sattı kasrı zer-nitaka bu mar viraneyi
Bildiler halvet-sera-yı şah-ı ülfettir vatan
 
Her deminde tazeler bezm-i elest peymanesin
Neş’e-bahş-i alem-i ahd-ı muhabbettir vatan
 
Kars-ı Cem’dir pisteri har olsa balin-i hacer
Başka hab u başka rahat başka halettir vatan
 
Zihni olsan malik-i Mısr-ı hazain sud yok
Mülk-i la-yefna bir kenz-i kana’attır vata
 
https://www.bayburt69.com/arsiv_site2002/zihnibaba.htm
 
 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar