Âh kim açılmadı dil-ġonca-i maĥzûnumuz

24.02.2018
 
58
Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün
 
1 Âh kim açılmadı dil-ġonca-i maĥzûnumuz
Degmedi bir ħande-i bî-hûdeye mecnûnumuz
2 Biz śafâdan ġam çeker ġamdan śafâlar eylerüz
İ‘tibâr-ı ħalķa uymaz şîve-i ķânûnumuz
3 Şu‘le pâ-mâlî-i dûd olmaġla gitmez sûzişi
 
....................
.......................
Sanatçının Telif haklarına  saygı gereği tamamı alınmamıştır. 
 
Prof. Dr. Şener DEMİREL, ŞEHRÎ (MALATYALI ALÎ ÇELEBİ) DÎVÂN, ANKARA 2017
 
 
 
 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar