Ali Akbaş Biyografisi ve Edebi Hayatı

30.05.2015


Ali Akbaş

HAYATI

 

1942 yılında Elbistan’ın  Maraba- Çatova köyünde doğdu. Annesi Emiş Hanım, babası çiftçi Hamza Akbaş'tır. [1]  Çatova Köyü İlk Okulu, Elbistan Orta Okulunu bitirdikten sonra K. Maraş Lisesine devam eti. Edebiyata lise yıllarında merak sardı.  İlk Şiiri olan “ Koşma “ adlı şiiri  Engizek K. Maraş Gazetesinde yayımlandı. 1955. [2] Maraş Lisesinde öğrenci iken  bir şiiri ile birincilik kazandı.  Bu şiiri birincilik K.Maraş Lisesi Marşı olarak kabul edildi.[3]

 

 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi.[4] Elbistan, Çayeli ve Adana Erkek liselerinde Türkçe öğretmenliği yaptı Daha sonra Gazi Eğitim Enstitüsünde müdür yardımcılığı görevinde bulundu. (1973-79)

 

 Daha sonra Filim Radyo Televizyonla Eğitim Merkezinde radyo programcılığı görevinde bulundu.[5]
1983 yılında araştırma görevlisi olarak H. Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne geçti.” İlk şiir kitabı olan Şairin Masal Çağı  1983'te yayımlandı.  H. Ü. Edebiyat Fakültesinde “ Yapalak ve Ekinözü Ağızları” konulu Yüksek Lisans tezini vererek  yüksek lisansını tamamladı. 1985[6]  Yüksek lisansını tamamladıktan sonra H. Ü. Edebiyat Fakültesinde Türk Dili okutmanlığına geçti.

 

 Okutmanlık yanında şiirle ve çocuk edebiyatıyla da uğraşmaya devam etti. Okutmanlık yıllarında  “Masal Çağı,”,  “Kuş Sofrası “adlı şiir kitapları ile “ Gökte Ay Portakaldır” adlı  masal kitabını  ve  “Kız evi Naz Evidir “adlı piyesini yayımladı. Üç kitabı yayımlandı.  Arkadaşları ile birlikte, Divan, Doğuş Edebiyat ve Kanat dergilerini çıkardı.  

 

EDEBİ HAYATI VE ÖDÜLLERİ VE ESERLERİ

 

İst. Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde 25 yıl okutman olarak çalıştı.  Emekli olduktan sonra  Ahmet Yesevi Türk Kazak Üniversitesinde görev aldı. [7]Yunus Emre Yılı dolayısıyla İstanbul’da gerçekleştirilen XII. Dünya Şairler Toplantısı’nda bir plaketle ödüllendirildi. (1991)  Türkiye Yazarlar Birliği tarafından Kuş Sofrası adlı kitabıyla Çocuk Edebiyatı dalında Yılın Şairi seçildi. (1991) Kazakistan’ın başkenti Almatı’da  yapılan  II. Türk Dünyası Şiir Şölenin’nde Mağcan Cumabayulı Ödülüne lâyık görüldü. (1993).

 

25 yılını tamamladıktan sonra  Emekli oldu.  1996. Emekli olduktan sonra  AVRASYA Yazarlar Birliğinin  Genel Başkan Yardımcısı oldu. AVRASYA Yazarlar Birliğinin   yayın organı olan Kardeş Kalemler dergisini çıkardı  ve uzun yıllar bu dergiyi yönetti. 1999-2000 öğretim yılında Kazakistan Ahmet Yesevi Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Türkiye Yazarlar Birliği’nin de üyesi oldu.

 

Şiirleri, Ötüken Türk Kültürü, Türk Edebiyatı, Erguvan, Doğuş Türk Yurdu, Hisar ve Hamle gibi dergilerde yayımlandı. [8]

 

Kuş Sofrası adlı şiir kitabı Mariya LEONTİÇ tarafından Makedoncaya çevrildi (2000)
Kosova’da yayınlanan Türkçem Çocuk Dergisi tarafından yılın ödülünü aldı. (2004), İtalya’nın Venedik şehrinde düzenlenen 57. Şiir Bienali’nde (2005) ve 20. Moskova Kitap Fuarında Türkiye’yi temsil etti. (2007). 

 

Hiç bir edebî akıma bağlı olmadan “klasiklerle beslenmeyen yeninin kalıcı olamayacağı ve ancak geçmişten, yani maziden güç alarak yeniyi kurabileceğimiz”[9]görüşü  ile hece ve halk şiirine yakın şiirler yazdı. Şiirlerini  folklorik malzemeler, masallar, efsaneler, destanlar, türküler, mâniler ve ninnilerle beslemeye gayret etti.  Heceyi ve serbest nazmı kullanmakla beraber az da olsa aruz vezni ile de  şiirler yazdı. Anadolu sevgisi, folkloru, doğası ve insanı  temalı şiirler yazan şair  bazı şiirlerinde Korkut Akbaş imzasını da kullandı.

 

 

ESERLERİ

  1. Masal Çağı (şiirler - 1983)
    Kuş Sofrası (şiirler - 1991) Kuş Sofrası adlı şiir kitabı Mariya LEONTİÇ tarafından Makedonca’ya çevrilmiştir. (2000)
    Gökte Ay Portakaldır (masal)  
    4.  Kız Evi Naz Evi (piyes)

 
Masal Çağı 


Şu mâvi dumanlı koyda
Bir küçük köy uyukluyor 
Şu gümüş hâreli çayda 
Bizim kızlar kilim yuyor 

Geliyor tokaç sesleri 
Yansıtır yamaç sesleri 
Suyun aynasında tarar 
Kızlar üç kulaç saçları 

Yüzünüz şavkır sulara 
Kalaylı bakraç yüzünüz 
Oturun dinlenin biraz 
Yok mu yazınız güzünüz 

Öte geçeye geçmeyin 
Çay bulanık su içmeyin 
Güzellikten baç alırlar 
Gül yüzünüzü açmayın 

Şarıl şarıl çimdiğim çay 
Çiğdem topladığım yayla 
Artık rüyama girmeyin 
Etmeyin etmeyin böyle 

Aynı kaptan yenen yemek 
Bin dudağın değdiği tas 
Ah köyüm baba ocağım 
Suyun zemzem taşın elmas 

Dağlar ak saçlı bir dede 
Doruklar pâre pâre kar 
Tarlalar kırda seccâde 
Kekik kokulu tarlalar 

Gözümde tüter bacalar 
Medet analar bacılar 
Gençleri beni tanımaz 
Duydum ki ölmüş kocalar 

Zeynep elif suna gülçin 
Fistanınız biçim biçim 
Bir gün imeceye gelin 
Bu derdi tüketmek için 

Beni unutmayın sakın 
Seven demez uzak yakın 
Yitirdim köyün yolunu 
Yamaçlara ateş yakın 

Hiç sormayın nerde kaldım 
Her yıl bir diyarda kaldım 
Bir ifrit ağına düştüm 
Bir kuş gibi darda kaldım 

Yıkacağım evi barkı 
Sıkıyor beni dört duvar 
Niye söylediğim şarkı 
Ulaşmıyor yâre kadar 

Kuşlar geçer katar katar 
Katılır ben de giderim 
Kanat vermezse turnalar 
Kolumu kanat ederim 

Çamlıbeli tutunca kar 
Uluşur dağda aç kurtlar 
Bir kuş olurdu bir deve 
Bacadan geçen bulutlar 

Vurulmuş küçük şehzâde 
Düşmüş doru küheylandan 
Kimseler gelmez imdâde 
Baykuş ötüyor ayvandan 

Ninem nerde nerde masal 
Ağzından bal akardı bal 
Benim aslan çocukluğum 
Yollar ayrıldı hoşça kal

 

KAYNAKÇA

 

[1] İSA KOYUNCU, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/akbas-ali

[2] Dr Aslan Tekin, Edebiyatımızda İismler, Elips Yayınları , Ank. 2005. Shf 33

[3] https://turkocaklari.org.tr/sayfa/3619/ali-akbas.html

[4] Ali Akbaş,Otobiyografisi, https://www.biyografi.net/kisiayrinti.asp?kisiid=3977

[5] Ali Akbaş,Otobiyografisi, https://www.biyografi.net/kisiayrinti.asp?kisiid=3977

[6] Dr Aslan Tekin, Edebiyatımızda İismler, Elips Yayınları , Ank. 2005. Shf 33

[7] Dr Aslan Tekin, Edebiyatımızda İismler, Elips Yayınları , Ank. 2005. Shf 33

[8] Dr Aslan Tekin, Edebiyatımızda İismler, Elips Yayınları , Ank. 2005. Shf 33

[9] Ali Akbaş,Otobiyografisi, https://www.biyografi.net/kisiayrinti.asp?kisiid=3977

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar