Arif ol kim bilesin esrarını

06.06.2016
Arif ol kim bilesin esrarını 
Bu gözünle göresin envarını 

Heşt Bihişt'den fariğ ol can terkin ur 
Bunda bul yari bugün ko yarını 

Kim ki bunda bulmak ister yarini 
Varsın ol hep yare versin varını 

Yarini yarına koyan kimseler 
Bellidir terk idemez ağyarını 

Her kim ağyara uyup yari kodu 
Ta ebed görmeye ol dildarını 

Yare yar olmak gerek yar isteyen 
Yar içün komak gerektir arını 

Bunda bugün yare sen yar ol dahi 
Fariğ ol var kim bulur yar yarını 

Gayrıyı terk et ki ayne eresin 
Yuyasın ayniyle gayrın barını 

Yardan ayrı bir nefes olmayasın 
Çün veresin yara gönül şarını 

Kande baksan yarı göresin heman 
Görmeyesin bir dahi deyyarını 

Arif anladı vü gafil tanladı 
Eşrefoğlu Rumi'nin sözlerini
 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar