BELİRTME DURUMU

06.01.2018
 
 
 
 
BELİRTME DURUMU
 
 
Fransızca:  Accusatif, accusatif absolutif
İNGİLİZCE:   Accusative, absolutive accusative.
Almanca:    Akkusativ, Wenfall, absolutiver Akkusativ
 
Osmanlıca:   Mef’ulün bih, mef’ulün sarih
 
Kelime türü:  Dil bilgisinde bir terim
 
FARKLI EŞANLAMLI TERİMLERİ:   Yükleme durumu, yükleme hali , -i  hali
 
TANIM:
 
Yüklemi geçişli bir fiil olan cümlede fiilin doğrudan etkilediği, -i/ -ı, -u/ -ü ekini almış isim, yükleme durumu, yükleme hâli,  akuzatif. “[1]
 
Ad görevindeki sözcüğün taşımakta olduğu kavramın etkilendiğini bildiren duruma denir.” [2]
 
Belirtme durumu ekinin eklendiği ad, anlamca belirtilmiş olur:
Kediyi bana ver. (Verilmesi istenen varlık, yani kedi , belirtilmiş olur.)
 
Belirtme durumu  -i (ve değişimleri olan; -ı, -u, -ü; -y-i, -y-ı, -y-ü, -y-u) ekiyle yapılır.
 
Al kitap okudu ( Yalın )
Ali kitabı okudu ( Belirtme)
Müdür okul aradı
Müdür okulu aradı
 
Yol-u  (temizlemek),  hava-yı (ısıtmak), okul-u (sevmek), yüz-ü (okşamak)  hal-yı ( kurutmak )
Evi (ev-i) , bahçeyi (bahçe-y-i) , çocuğu (çocuğ-u) , düşünceyi (düşünce-y-i) , üzümü (üzüm-ü) ; Evi gezdik; Çocuğu uyuttu; İstanbul'a gitmeyi düşünüyorum; Sağlam düşünceyi bulana kadar aramalıyız vb.
 
Not:  İyelik eki “-i” ile belirtme durum eki “-i”  görev ve sağladıkları anlam bakımlarından bir diğerinden çok farklıdır.  Belirtme durum eki almış sözcük anlamca nesneyi belirtir.   İyelik eki ise nesnenin sahibini, nesnenin kime ait olduğunu ifade eder.
 
Peyniri yola dök. ( peynirin sahibi belli değil)
Peynirini bana ver (  peynirin sahibi belli iyelik )
Kalemi kayboldu.  “-i” eki kalemin III. tekil kişiye (o) ait olduğunu gösterir ve iyelik ekidir.
 
 
[1] https://www.nedirnedemek.com/belirtme-durumu-nedir-belirtme-durumu-ne-demek
[2] Prof. Dr. Vecihe Hatipoğlu, Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü, AÜ. DTCF Yayınları, Ank. 1982
 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar