Ben Dost Hevâsına Düştüm

06.06.2016
 
Ben dost hevâsına düştüm
Özge hevâ eme gerek
Başımda dost sevdası var
Dahi sevda neme gerek
 
Ey zâhid-i dünya-perest
Var zühdünü arzeyleme
Ben âşık-ı şûdîdeyem
Zerk u riyâ neme gerek
 
Ben dost yolunda nakdimi
Hep oynayup üttürmüşem
Çün gitti külli varlığım
Havf ü recâ neme gerek
 
Ben lâubâli giderem
İki cihanı n'iderim
Meylim yok sekiz uçmağa
Pes mâsivâ neme gerek
 
Ben uykumu fikr etmezem
Düş görüp ta'bir etmezem
Ben gelmezem ben gitmezem
Beka fenâ neme gerek
 
Ben mest-i ezel gelmişim
Ben tâ ebed mest giderim
Hiç ayılmaz esrüklüğüm
Zühd ü takvâ neme gerek
 
Ben dost ile peymânımı
Elest'ten ön berkitmişim
Ben dostu ıyan görmüşem
Hayal rüya neme gerek
 
Gerçi sûrette insanım
Ben sultan-ı ins ü canım
Ben fârig-ı dü cihanım
İşbu gavga neme gerek
 
Ben Eşrefoğlu Rumî'yem
Ben bâkiyem ben kadîmem
Ben ol mürg-i lâhûtiyem
Arz u sema neme gerek
 
 
 
 
 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar