Bir cavanm sevgi olsa serinde,

14.03.2017
NEDİ
Bir cavanm1 sevgi olsa serinde,
Onun üçün sohbet nedi, dem2 nedi?
Öldürer Özünü, yarın yolunda,
Xana nedi, dövlet nedi, cem nedi?
 
Sen qemde dünyaya gelen olmasın,
Xencerle bağrını delen olmasın,
Süzürsen çeşmini3 bilen olmasın,
Ağlamısan, kipriyinde nem nedi?
 
Damşasan, mazaqlaşıb4 gülesen,
Birbirinin ürek derdin bileşen,
Birce5 gece sefa sürüb ölesen,
Heç kim demez, bele ömrü kem nedi?
 
Bağban insaf midi, yarın naz sata,
Yalqız6qalıp, tenha gezib, tek yata,
Bir yarı ki, könül göre, göz tuta,
Lampa nedi, fanus7nedi, şam nedi8?
 
1. gencin, delikanlının 2. an, zaman 3. gözünü4. oynaşıp, cilveleşip 5. bir defa, bir tek, yalnızca
6. yalnız 7. fener, içinde mum yakılan büyük fener8. akşam; mum
 
https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10926,bagbanmehemmedpdf.pdf?0
 
 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar