Bir güzel sev kim ana her nev-cevân reşk eylesün

19.07.2017
 
Fâ`ilâtün fâ`ilâtün fâ`ilâtün fâ`ilâtün
 
 1 Bir güzel sev kim ana her nev-cevân reşk eylesün
 Cân gibi sînende yer itsün cihân reşk eylesün
 2 Sîne-i pür-dâgdan dil mürgi kılsun nâleler
 Sıklıgı dinsün hezârun gülsitân reşk eylesün
 3 Olma ey rûh-ı revân halvetde vü kesretde dûr
 Tâ görüp üns ü safâmuz ins ü cân reşk eylesün
 4 Ülfet it fakr ile teshîr it gedâlık `âlemin
Şöyle hoş-hâl ol ki şâh-ı kâmrân reşk eylesün
 5 Çeşme-i hayvânun agzı suyın akıtsun sözün
 Hızr işitsün anı Yahyâ her zamân reşk eylesün
 
 
Hasan KAVRUK , ŞEYHÜLİSLAM YAHYÂ DÎVÂNI,  T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3147
 
 
 

0

1

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar