Bir Kameti Diraz Servi-i Mümtaz

09.09.2016
 
 • Bir Kameti Diraz Servi-i Mümtaz

 • Bir kameti diraz servi-i mümtaz
  Özge bir işvebaz pek elvanlıca
  Dideleri şehbaz bir sahib-i naz
  Gerdanı sim beyaz delikanlıca

  Giysuları feste gör deste deste
  Hava vü heveste ol sen dilbeste
  Mürğ-u dil kafeste inler nefeste
  Dudu gibi seste hub lisanlıca

  Lali şeker gibi huri nesebi
  Hindu-yü gabgabi gülgundur lebi
  Bilinmez meşrebi dönmez akrebi
  Zülfü gönlüm gibi perişarlıca

  Bülbül gülistansız durmaz efgansız
  Gedayi canansız olamaz ansız
  Yar sevdim akransız ahde amansız
  Ne de pek imansız ne imanlıca

 • Koşma. Saz Şiiri Antolojisi - Vasfi Mahir Kocatürk, "Başlangıçtan bugüne kadar Türk Edebiyatının Saz Şiiri tarzında yazılmış en güzel Şiirleri"  Ayyıldız Matbaası, Ankara - 1963, s.431. 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar