Bir sencileyin âyine-i râz ele girmez

24.02.2018
 
 
Mef‘ûlü mefâ‘îlü mefâ‘îlü fa‘ûlün
 
1 Bir sencileyin âyine-i râz ele girmez
Bir bencileyin ŧûŧî-i i‘câz ele girmez
2 Bir sencileyin ġonca-i mestûr açılmaz
Bir bencileyin bülbül-i ġammâz ele girmez
3 Bir sencileyin fenn-i teġâfülde müsellem
 
....................
.......................
Sanatçının Telif haklarına  saygı gereği tamamı alınmamıştır. 
 
Prof. Dr. Şener DEMİREL, ŞEHRÎ (MALATYALI ALÎ ÇELEBİ) DÎVÂN, ANKARA 2017
 
 
 
 
 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar