Bir yiğit gıırbete gitse

21.01.2017
Bir yiğit gıırbete gitse
Gör başına neler gelir
Garip sılayı andıkça
Yaş gözüne dolar gelir
 
Bağrıma basanın taşlar
Akıttım gözümden yaşlar
Yavrusun yitiren kuşlar
Yuvasına döner gelir
 
Evlerinin önü söğüt
Atalardan alnuş öğüt
Yarinden ayrılan yiğit
Sılasına döner gel
 
Türkü
Repertuvar no:647
Yöre :Kırıkkale/Keskin
Kaynak kişi Bahri İlhan
Derleyen Yücel Paşmakçı
 
Eyüp AKMAN, TRT REPERTUVARINDAKİ EMRAH MAHLASLI TÜRKÜLERİN DİLİ ÜZERİNE BİR İNCELEME, https://turkoloji.cu.edu.tr/pdf/eyup_akman_trt_repertuvari_emrah.pdf
 

0

3

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar