Bursa Şehrengizinden

16.04.2016
 
Bursa Şehrengizinden
 
Sîm-keşdür biri Kâsımzâde
 Tel kırar ana olan dil-dâde
 
 Dil-i ‘uşşâkı o şûh-ı ayyâr
 Döndürür çarh gibi leyl ü nehâr
 
Ser-i bâlîne kolın atsa kemer
 Sâ’idi halka-i sîmîne döner
 
 Haddeden geçmedür ol sîm-beden
 Goncede yokdur anun gibi dehen
 
 Yirlü yirinde o çeşm ü ebrû
 Sîm beştahta benzer pehlû
 
 Eridir seyr iden ‘uşşâkı
 Külçe-i sîm gibi her sâkı               (193-94)
 
EMİNE TUĞCU, ŞEHRENGİZLER VE ÂYÎNE-İ HÛBÂN-I BURSA: BURSA ŞEHRENGİZLERİNDE GÜZELLERİ, Yüksek Lisans Tezi Bilkent Üniversitesi, Ankara Haziran 2007
 
 

0

2

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar