Cam-ı nevruz-ı minadır cevher-i ayinemiz

01.04.2018
Nevruziye-yi Fehim
(-.--/-.--/-.--/-.-)
 
   ( Not: Bu şiirin  Fehim Hoca Süleyman'a ait olduğunu kesin bilmiyoruz. Fehim Hoca Süleyman diğer şiirlerinde Fehima mahlasını kullanmıştır. Bu şiirde ise mahlas farklıdır.) 
 
Cam-ı nevruz-ı minadır cevher-i ayinemiz
Kabz-i derya-yı işrettir şeb-i azinamız
Bir hüma-yı la mekâna aşiyandır sinemiz
Feyz-i kimya-yı saadet kanıdır gencinemiz
Gamze-i sultan huban-ı bende-i ……emiz
Hata-ı ruhsar sebattır hırka-i peşminemiz
Tehnegah-ı aşkda şimdi Süleyman Fehim
Taç-ı cem-i peymanedır bir naimde hurudur ümidim

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar