Demedim mi qan elemek günahdı,

23.10.2016
 
ÖLDÜR
 
Demedim mi qan elemek günahdı,
Qız meni gözünen, qaşman öldür.
Ya vur, öz başımı ağ memen ile,
Ya vur ağacman, daşman öldür.
 
Qıya baxib1 öz2 canımı üz, gelin,
Dilim tutmur sene deyim söz, gelin,
Ixtiyar3 sendedir, ala göz gelin,
Özün bil, zorunan, xoşunan öldür.
 
Meni eşqsiz, mehebbetsiz tanıma,
Rehmin4gelsin, menim yazıq canıma,
Esirgeme o tökdüyün qanıma,
Razıyam canınan, başman öldür.
 
Sen gelende zimistanım5 yaz olur,
Serim6 ayağımda peyandaz7 olur,
Tek ovçunun8 hövselesi9 az olur,
Bir neçeıü tayınan.11, tuşunan12 öldür.
 
Şemşiri esir tek13 zülfüne bağlat,
Bir demir şiş ile sinemi dağlat14,
Isteyirsen güldür, istersen ağlat,
Gözüm dolsa qanlı yaşman öldür.
 
1 .yan bakıp 2. kendi 3. seçme, seçilme4. acıman, merhnametin 5. kışım, 6. başım 7. ayak
altına döşenen, uzun halı 8. avcının 9. sabrı10. kaç 11. eş ile 12.eşin, akranın 13. gibi, kadar
14. yaralat
 
https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10966,asiqsemsirpdf.pdf?0
 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar