Derebey Türküsü (Türkmen Gızı) 2

05.10.2016
 • Derebey Türküsü (Türkmen Gızı) 2

 • Ben babamın evin yıktım
  Beş bin altun alup çıktım
  Dönüp te ardıma baktım
  Bin gidelim beyim o(ğ)lan

  Anan duyar baban duyar
  Ardımızdan atlı koyar
  Gelen atlı cana kıyar
  Ben gidemem türkmen kızı

  Anam duysun babam duysun
  Ardımızdan atlı koysun
  Gelen atlı beş yüz olsun
  Ben yeterim beyim o(ğ)lan

  Kır atımın nalı yoktur
  Arkasında çulu yoktur
  Bir gecelik yemi yoktur
  Ben gidemem türkmen kızı

  Bileziyim nal edeyim
  Feracemi çul edeyim
  İncilerim yem edeyim
  Bin gidelim beyim o(ğ)lan

 •  

 • Türk Halk Türküleri (Oszmán - Török Népköltési Gyüjtemény, Masodık Kötet: Oszmán - Török Népmesék es Népdalok, Budapest 1889) - Ignácz Kúnos (Yayıma hazırlayan: Doç. Dr. Ali Osman Öztürk) - T. İş Bankası Kültür Yayınları (1.baskı), Ocak 1998, s.132.

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar