Dime âh-ı gülû-sûz ile hîç te’ŝîr-i yâr olmaz

24.02.2018
Mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefa‘îlün
 
1 Dime âh-ı gülû-sûz ile hîç te’ŝîr-i yâr olmaz
Nihâl-i şu‘lede ey dil bilürsün berg ü bâr olmaz
2 Göŋül pervâne-i ümmîd-meŝel-i âsiyâ-yı bâd
Ne çâre bir nefes imdâd-ı luŧf-ı rûzgâr olmaz
3 Bu bismil-gâh-ı ķurb-ı dostdur cân- âşnâ olma
 
....................
.......................
Sanatçının Telif haklarına  saygı gereği tamamı alınmamıştır. 
 
 
Prof. Dr. Şener DEMİREL, ŞEHRÎ (MALATYALI ALÎ ÇELEBİ) DÎVÂN, ANKARA 2017
 
 
 
 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar